Hoppa till innehållet
Elisabeth wetterlund
Elisabeth Wetterlund, biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, har utsetts till ny vice ordförande för Bio4Energy. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny vice föreståndare för Bio4Energy

Publicerad: 1 april 2020

Elisabeth Wetterlund, biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet har utsetts till ny vice föreståndare för forskningsmiljön Bio4Energy. Bio4Energy är en svensk strategisk forskningsmiljö med betoning på forskning som använder skogen som råmaterial för hållbar produktion av energibärare, nya material och biobränslen.

–Det är ett väldigt spännande uppdrag. Bio4Energy är ett av tre strategiska forskningsområden inom energiområdet i Sverige och Luleå tekniska universitet är ledande inom flera av forskningsämnena som ingår, säger Elisabeth Wetterlund.

Nationellt forskningsprogram

Bio4Energy är ett gemensamt nationellt forskningsprogram mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Svenska Lantbruksuniversitet i Umeå och RISE.

Bio4Energy:s nya föreståndare är Leif Jönsson och Christoffer Boman, båda forskare vid Umeå universitet. Bio4Energy uppger att vice föreståndare Elisabeth Wetterlund, blir en stor tillgång i det nya ledarteamet eftersom hon som systemanalysforskare har insyn i många av Bio4Energy:s forskningsområden. I det egna doktorandprojektet tillämpade hon systemanalys på förgasning av biomassa och har sedan fortsatt att forska inom området. Sedan flera år är hon Bio4Energy:s koordinator vid f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. Det är ett nationellt centrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter för en hållbar transportsektor. Hon är också gästforskare vid International Institute for Applied Systems Analysis , ett oberoende internationellt forskningsinstitut i Österrike, med forskning kring bland annat klimatförändringar, energisäkerhet och hållbar utveckling.

– Jag vill fortsätta arbeta för samverkan i Bio4Energy. De strategiska projekten är ett bra exempel och jag vill få till stånd fler sådana mötesplatser. Nya perspektiv kan vara till nytta även för specialiserad forskning, säger Elisabeth Wetterlund.

Vill se Luleå tekniska universitet ta mer plats

Hon anser att Bio4Energy har en viktig funktion för Luleå tekniska universitet, genom att universitetet har forskning inom både teknisk och filosofisk fakultet när det gäller omställningen till biobaserat samhälle. Skogsindustrierna i Norrbotten och Västerbotten är starka industripartners för Luleå tekniska universitet, när det handlar om forskning om bioraffinaderiprocesser för omvandling av skogsråvara och skogsavfall.

– Luleå tekniska universitet har en lång tradition av att samarbeta med industrin. De här skogsbaserade värdekedjorna involverar väldigt många intressenter och här ser jag att Luleå tekniska universitet kan ta mer plats, säger Elisabeth Wetterlund.

Bio4Energy verkat i tio år

Bio4Energy har funnits sedan 2010, efter att den dåvarande regeringen beslutade att ge 43 samarbetskluster chansen att utveckla strategiska forskningsområden som skulle sätta Sverige på kartan internationellt som en av de starkaste forskningsnationerna. Bio4Energy fick uppdraget att utveckla metoder och verktyg för effektivt och hållbart bioraffinaderi från skogsråvara och bioenergilösningar. Bio4Energy går nu mot slutet av sin andra programperiod i december 2020.

Taggar