Hoppa till innehållet

Nya brandrisker med fler solcellsinstallationer

Publicerad: 6 februari 2020

Den elektriska miljön i våra byggnader, inklusive våra bostäder, förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Vilka konsekvenser har denna utveckling för brandsäkerheten i våra byggnader?

Michael Försth och Alexandra Byström, forskare inom byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, presenterade en rapport som konstaterar att regelverken inte hänger med i den snabba utvecklingen.

– Regelverk och standardisering hänger inte med i den snabba utvecklingen av solcells- och likströmsinstallationer, vilket riskerar att ge upphov till en betydande brandproblematik. Det i sin tur riskerar att bromsa in utvecklingen av hållbara elförsörjningslösningar i byggnader. Både USA och Danmark har tydligare regelverk för hur till exempel batterier ska få lagras i bostadshus och byggnader, säger Michael Försth, professor vid Luleå tekniska universitet och övergripande projektledare för denna rapport.

Pressfoto: Länsförsäkringar
Pressfoto: Länsförsäkringar

– Bränder vid solcellsinstallationer uppstår främst i kabelanslutningar och kontaktpunkter. Stora temperaturskillnader i kombinationen med fukt från regn bakom panelerna kan ge upphov till oxidation i de distributionssystem som ska transportera elen till lagring eller användning, säger Michael Försth.

I rapporten dras slutsatsen att det framförallt är solcellsanläggningar med tillhörande distributionssystem och eventuella batterilager som riskerar att skapa mest problem i framtiden om inget görs. Dels beroende på bristfälligt regelverk men även för att de är distribuerade i byggnaderna med flera delar som orsakar brand, och att delar är exponerade för utomhusklimat vilket ökar risken för uppkomst av fel.

I rapporten presenteras en prioriteringslista med åtgärdsförslag för att minska brandriskerna med solcells- och likströmsinstallationer.

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Telefon: 0920-491265
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar