Hoppa till innehållet

Nytt index kan ge bättre täckning

Publicerad: 26 augusti 2020

Regeringens mål för mobiltäckning är otillräcklig och otydlig. Det skriver Jaap van de Beek, professor i signalbehandling, i en debattartikel i Ny teknik. Lösningen kan vara ett nytt index som utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Jaap van de Beek skriver att de digitala klyftorna mellan stad och landsbygd ökar, vilket går stick i stäv med regeringens vision om att Sverige ska bli bäst i världen på använda digitaliseringens möjligheter. Regeringens mål är dels otillräcklita, det inkluderar inte glesbygd som ligger bortom människors rörelsemönster – platser som till exempel har stor betydelse för turism, och dels otydligt eftersom det inte definierar vad som egentligen är god mobiltäckning och därmed är svår att kvantifiera.

Inom ramen för projektet #fulltäckning har forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklat ett index som visar hur mobiltäckningen fördelas mellan stad och landsbygd, Cellular Coverage Inequality-index (CCI).

Indexet kan mäta den digitala klyftans storlek och användas för att visa förändringar över tid eller jämföra mellan länder. Jaap van de Beeks hoppas att indexet ska användas som styrmedel för att minska de digitala klyftorna och bidra till att politiska åtgärder och tekniska lösningar gagnar landsbygden mer och tidigare än städerna.

Kontakt

Jaap van de Beek

Jaap van de Beek, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493383
Organisation: Signalbehandling, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik