Hoppa till innehållet
Patrik Söderholm Foto: Åsa Stubbfält
Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Foto: Åsa Stubbfält Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Patrik Söderholm ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

Publicerad: 18 maj 2020

Regeringen har utsett Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, till ny ledamot i Klimatpolitiska rådet från och med den 1 juli 2020. Rådet kommer under 2020 att granska om coronakrisens återhämtningspolitik är förenlig med Sveriges klimatmål.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende expertråd som har till uppgift att utvärdera om regeringens samlade klimatpolitik kommer att klara målet om nettonollutsläpp år 2045. Rådet består av åtta ledamöter varav flertalet är forskare från olika forskningsområden inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

– I och med att jag ersätter Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kommer jag att vara den enda nationalekonomen i rådet. Min egen forskning handlar om klimatpolitiska styrmedel, bland annat om hur politiska initiativ kan användas för att stimulera hållbara teknologiska innovationer i industrin, säger Patrik Söderholm.

Snabb klimatvänlig omställning möjlig

Klimatpolitiska rådet avlägger (minst) en rapport varje år. Nästa rapport kommer att presenteras våren 2021 och fokuserar på konsekvenserna för klimatpolitiken av coronakrisens återhämtningspolitik. Rådet hävdar i en debattartikel i Dagens Nyheter att återhämtningspolitiken öppnar möjligheten för en snabb och klimatvänlig strukturomvandling. Om å andra sidan återhämtningspolitiken präglas av ett kortsiktigt krismedvetande riskerar det att leda till beslut som konserverar existerande strukturer och i förlängningen sämre klimatpolitiskt utfall.

Stimulerande att jobba nära den politiska verkligheten

Patrik Söderholm tycker att det är stimulerande att som forskare arbeta nära den politiska verkligheten.

– Som forskare tenderar man att gräva ner sig i specifika detaljer. I Klimatpolitiska rådet förväntas vi ta ett helhetsgrepp på klimatpolitiken. I rollen som expertrådgivare måste vi ta viss hänsyn till vilka åtgärder som är politiskt möjliga, vilket inte nödvändigtvis är fallet i vår roll som forskare. Det ger oss en bättre förståelse för de politiska beslutsfattarnas förutsättningar. Min erfarenhet från liknande uppdrag för bland annat Energimyndigheten och Naturvårdsverket är även att det kan ge uppslag till den egna forskningen.