Hoppa till innehållet
dator
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Projekt i Arktis skapar gränsöverskridande plattform

Publicerad: 29 oktober 2020

Centrum för innovation och eHälsa, EIC, vid Luleå tekniska universitet har tillsammans med andra aktörer beviljats medel för att utveckla en digital plattform som kan ge små och medelstora företag inom hälso- och omsorgssektorn möjlighet att utveckla gränsöverskridande affärsmodeller.

Under 2019 ansvarade EIC för en förstudie som undersökte samverkansmöjligheter inom området hälsa vård och omsorg. Projektet hade namnet Nordiska, arktiska innovationsmiljöer, NAI.

Nu går arbetet vidare i ett projekt som finansieras av Interreg Nord. Projektet leds av Uleåborgs universitet för tillämpade vetenskaper. Från Luleå tekniska universitet medverkar EIC, institutionen Hälsovetenskap, forskningsämnet informationssystem och Innovationskontoret. Även Centrum för hälsa och teknik (CHT) på Uleåborgs universitet, Kalix Kommun och Luleå Kommun deltar i projektet.

Erbjuder ett nätverk

Projektets huvudsakliga mål är att stärka små och medelstora företags innovationsförmåga inom hälsoområdet och utveckla en Nordisk, Arktisk gränsöverskridande plattform, Nordic arctic co-creation platform ­– NACCOP, för samskapande. Plattformen erbjuder ett nätverk av tjänster och innovationsmiljöer.

Beslutstexten från Interreg Nord lyder:
” NACCOP-projektet utvecklar ett viktigt gränsöverskridande samarbete mellan ledande aktörer inom hälsoområdet i Sverige och Finland. Projektet bygger tydligt vidare på det arbete som initierades i Interreg Nord-förstudien Nordiska Arktiska Innovationsmiljöer. Genom NACCOP-projektet kommer SMEs inom hälsosektorn att få möjlighet att utveckla gränsöverskridande affärsmodeller och tillsammans med projektets aktörer skapa ökade möjligheter för digital hälso- och sjukvård.”

*SMEs Små och medelstora företag

Taggar