Hoppa till innehållet

Regeringens Esrangesatsning – stor betydelse för Luleå tekniska universitet

Publicerad: 2 november 2020

Regeringens investering med 90 miljoner i Esrange under tre år är ska särskilt möjliggöra uppskjutningar till en omloppsbana runt Jorden från Esrange - med små satelliter och i låg omloppsbana. Regeringens satsning kommer även att leda till fler flygmöjligheter för Luleå tekniska universitets nanosatelliter på rymdcampus i Kiruna.

– Den satsning som regeringen gör på Esrange stärker Luleå tekniska universitets profil som Sveriges rymduniversitet. Vår styrka är att bedriva forskning och utbildning i nära samverkan med rymdindustrin – och nu ökar den möjligheten, säger Olle Norberg, vicerektor för rymd inom Luleå tekniska universitet.

Unik möjlighet för studenter på Civilingenjör rymdteknik
Professor i rymdtekniska system vid Luleå tekniska system, René Laufer är mycket positiv till regeringens satsning på Esrange:

– Regeringens investering gör det möjligt för studenter att delta i nanosatellitprojekt hela vägen, från idé och koncept, till design och utveckling och fram till lansering och drift på en och samma plats! En unik möjlighet, endast tillgänglig på väldigt få platser globalt, säger han.

Planerar för nanosatelliter i omloppsbana runt månen
Vid Luleå tekniska universitet på Kiruna Space Campus pågår just nu arbetet med två nanosatelliter: APTAS, en studentledd 1U kubsatellit, och Kvarkensat, en 2U kubsatellit som en del av ett svensk-finskt universitetssamarbete. Båda fokuserar på teknologidemonstration och fjärranalys - inom jordobservation samt atmosfärsvetenskap i samarbete med EISCAT.

– Vi planerar även att skicka LTUs nanosatelliter bortom låg jordbana - till exempel till närheten av månen och i en omloppsbana runt månen eller till och med längre ut i rymden. Detta för att demonstrera teknologier för rymdforskning, studera samspelet mellan Jorden och månen och för att utföra fjärranalys och mätningar på plats vid månen, och i rymden. Innan vi gör det måste vi först testa nödvändig teknik i kommande nanosatellitprojekt: exempelvis mikrovågskommunikation, rymdnavigering och rymdfarkostframdrivning. Så Luleå tekniska universitets satellitprojekt utanför låg jordbana kommer sannolikt att ske efter 2025 eller senare, säger René Laufer.

Luleå tekniska universitet byggde och lanserade 2017 nanosatelliten QBEE50-LTU-OC, som vägde 2 kg, i samarbete med Open Cosmos. 2U-kubsatelliten var en del av det europeiska QB50-projektet, ett samarbete med flera universitet för att studera den övre atmosfären med hjälp av en konstellation av små satelliter. Nanosatelliten gick in i jordens atmosfär 2019 och brann upp helt.

– Det var en miljövänlig lösning och vi kunde undvika permanent rymdskräp, säger René Laufer.

Som legobyggsatser med avancerad teknologi
Luleå tekniska universitets nuvarande nanosatelliter som är under utveckling, väger från 1 till cirka 2 kg och är formade som en kub med en sida på cirka 10 cm eller ett rätblock på 10 cm x 10 cm x 20 cm när de skjuts upp och innan man viker ut antenner och andra komponenter. Numera är nanosatelliter monterade lite som en LEGO-byggsats - bara mer komplicerad när det gäller att få allt (elektronik, mekanik, programmering) att fungera bra ihop. Många komponenter som batterier, solceller, antenner och inbyggda system köps in och monteras, integreras och testas vid Luleå tekniska universitets Rymdcampus i Kiruna, i renrummet och testanläggningarna i Nano Satellite Lab.

– Liksom alla mycket komplexa system är det en ständig utmaning att tillverka en liten satellit med alla komponenter - hårdvara och programvara - som fungerar bra med varandra så att allt fungerar felfritt i rymden, säger René Laufer.

Kan liknas vid en mobiltelefon
En nanosatellit är ett extremt miniatyriserat elektronikpaket - ganska likt en mobiltelefon - ofta lådformat och ungefär lika stort som ett mjölk- eller apelsinjuicepaket. Dess funktion liknar dessutom den hos en mobiltelefon - den gör observationer med sin nyttolast (till exempel tar bilder med en kamera), kommunicerar med markstationen, laddar batterierna med elektricitet som den får från solpanelerna, bearbetar och lagrar data ombord för senare överföring och tar emot kommandon från sitt kontrollcenter på marken, med mer.

Den vanligaste internationella klassificeringen av små satelliter sker genom massan på rymdfarkosten. Nanosatelliter väger från 1 kg upp till 10 kg - ofta 2U, 3U eller 6U med en enhet (U) som väger cirka 1-1,5 kg.

Fler studentprojekt vid Esrange
René Laufer säger att Esrange och rymdekosystemet som omger det, med företag, universitet, forskningsinstitutioner, rymdorganisationer som bedriver kommersiell rymdverksamhet och akademisk forskning, är viktiga faktorer i regionen. Program som REXUS och BEXUS som i över ett decennium gett studenterna möjligheter att få verklig praktisk erfarenhet av att utveckla och starta egna projekt från Esrange i närområdet, är bara ett exempel på värdefull utbildning och möjlighet att bygga upp sin kapacitet. Sådana program hjälper studenter och personal vid Luleå tekniska universitet att få nödvändig erfarenhet för att senare kunna bygga nanosatelliter, utforma miniatyriserade nyttolaster eller genomföra ett rymdprojekt.

Unik plats för rymdforskning
Utbytet av rymdteknisk expertis och det nära samarbetet inom gemensam forskning av SSC, Esrange och Luleå tekniska universitet bidrar väsentligt till universitetets nanosatellitprojekt.

– Det finns väldigt få platser globalt där du har forskningsinstitutioner i världsklass, rymdvetenskap samt ingenjörsutbildning och teknologisk forskning på universitet, etablerad rymdindustri och en operativ uppskjutningsplats på ett och samma ställe, säger René Laufer.

Den 11 novemer 12:00 föresläer René Laufer i Vetenskapens hus i Luleå, föreläsningen sänds även digitalt: Hur långt är det från Norrbotten till rymden?

Kontakt

René Laufer

René Laufer, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0980-67582
Organisation: Rymdtekniska system, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar