Hoppa till innehållet

Foto: Joakim Ström

Sigge Thernwalls stora byggpris för 2020 till Thomas Blanksvärd

Publicerad: 18 september 2020

Thomas Blanksvärd är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet samt specialist och forsknings- och utvecklingsansvarig vid Skanska Sverige för verksamhetsgrenen väg och anläggning.

– Det känns väldigt ärofyllt att få det här erkännandet för man lägger ner mycket tid och energi för att bedriva forskning som ligger en nära hjärtat, säger Thomas Blanksvärd.

Thomas Blanksvärd är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg
Thomas Blanksvärd är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg

Sigge Thernwalls pris ges vartannat år till eldsjälar som med nytänkande lösningar tagit sin och andras forskning från teori till praktik och därmed bidragit till samhällsnytta. Priset förvaltas av Ramboll och vinnarna utses av Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

– Vinnarna har genom sina initiativ bidragit till utveckling av vår bransch, minskning av koldioxidutsläppen och en ökad effektivisering med hjälp av ny teknik. Det är ett viktigt bidrag i den omställning vi befinner oss i. Viktigast av allt är att insikterna bidrar till ett bättre samhälle för alla oss invånare, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll och en av ledamöterna i priskommittén.

Priset är på en miljon kronor och ska främja forskning och utveckling inom främst anläggningsteknik. Sigge Thernwalls pris 2020 delades av tre forskare: Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd.

I media

Relaterat

Thomas Blanksvärd

Thomas Blanksvärd, Biträdande professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar