Hoppa till innehållet

Skapar tryggare solel i våra hem

Publicerad: 23 september 2020

Energimyndigheten och Energiforsk har gett forskare vid Luleå tekniska universitet uppdraget att utreda problemet med att jordfelsbrytare, som ska förebygga allvarliga olyckor, inte alltid fungerar vid solcellsanläggningar i villor och industrier.

– Om jordfelsbrytaren inte fungerar som den ska i industrianläggningar och villaområden med solel, kan det orsaka personskador och bränder och det vill Elsäkerhetsverket förebygga. Det ska vara tryggt att använda solel, säger Math Bollen, professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet.

Jordfelsbrytare räddar liv och förhindrar brand

Jordfelsbrytaren ser till att elförsörjningen i hemmet, verkstaden och kontoret är elsäker, genom att snabbt bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i en elanläggning eller i anslutna produkter, som hushållsapparater och verkstadsmaskiner. Ytterhöljet uppnår då inte spänningsnivåer som är farliga även om höljet blir strömförande.

Störningar påverkar jordfelsbrytaren

Nu befarar man att det finns en typ av störningar i elnätet vid solcellsanläggningar som gör att jordfelsbrytaren inte alltid fungerar i byggnaden som har installerat solceller - och eventuellt även i intilliggande hus. Samtidigt ökar antalet solcellsanläggningar snabbt och det gör att det är viktigt att regelverk och rekommendationer kan anpassas.

– Elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet har under många år jobbat med att kartlägga och förstå störningar i elnätet och vi är en av få grupper i världen som har rätt kompetens för att kunna studera fel med jordfelsbrytare vid solcellsanläggningar, säger Math Bollen.

Risker för icke fungerande jordfelsbrytare

Universitetets forskarteam i elkraftteknik kommer nu att i detalj att studera vilka störningar som kan uppstå vid eller i närheten av solcellsanläggningar. Projektet ska kartlägga riskerna och kvantifiera hur likströmskomponenter (inklusive frekvenser långt under 50 Hz, kvasi-likströmskomponenter) kan leda till att en jordfelsbrytare inte löser ut när den ska. Forskargruppen kommer att utföra en kvantitativ bedömning av riskerna vid solcellsanläggningar och bedöma om likströmmen kan leda till att jordfelsbrytare inaktiveras även i närliggande anläggningar. Projektet kommer att kartlägga riskerna genom simuleringar, mätningar och laborationsexperiment.

– Likströmskomponenter som kan uppstå i en solcellsanläggning kan orsaka att vissa jordfelsbrytare inte löser ut, vilket kan orsaka olyckor och bränder, säger Math Bollen.

Han uppger att det finns en stor brist på kunskap inom området, bland annat om ursprung och spridning av likströmmar och supratoner (frekvenskomponenter mellan 2 kHz och 150 kHz) i närheten av solcellsanläggningar.

– Kunskapsläget just nu är att ingen vet hur allvarligt problemet egentligen är, säger Math Bollen.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Energiforsk.

Sarah Rönnberg, biträdande professor i elkraftteknik medverkar också som projektledare i projektet.