Hoppa till innehållet

Stort intresse för NorrlandsNavets workshop

Publicerad: 8 september 2020

Det blev en lyckad uppstart för NorrlandsNavet som lockade över 50 personer till satsningens första event - en digital workshop. Deltog gjorde representanter från små och medelstora företag i Norrland men även forskare, näringslivsfrämjare och kommunrepresentanter.

Dagen inleddes av Viktoria Mattsson, chef samverkan, extern finansiering och innovation vid Luleå tekniska universitet, som berättade om NorrlandsNavet och den stora potential satsningen innebär.
– Förhoppningen är att skapa genuina utbyten av kunskap och lärande, sa Viktoria Mattsson.

NorrlandsNavets ambition är att stärka företag genom forskning och utbildning.
– Små och medelstora företag kan samverka med studenter och forskare, och ta del av utbildningsinsatser för att utveckla sin verksamhet, berättade Johanna Carlsson, koordinator för NorrlandsNavet.
Hon beskriver dagen som en lyckad uppstart med företag och intressenter.
– Vi har påbörjat en dialog och lyssnat in företagens behov, utmaningar och möjligheter, sa Johanna Carlsson.

Under workshopen presenterade Vinit Parida, vetenskaplig ledare för NorrlandsNavet de fyra teman som initialt kommer ligga till grund för samarbetet mellan små och medelstora företag i Norrland och Luleå tekniska universitet. Temana syftar till att stödja både innovation och tillväxt inom de olika ekosystemen i norra Sverige.
– NorrlandsNavets teman är växande och innovativa företag, små- och medelstora företag i norra Sveriges industriella ekosystem, smart och attraktiv region samt livslångt lärande och digitalisering. Vi behöver aktivt och löpande fånga företagens behov för att kunna utvecklas ihop och stärka konkurrenskraften, sa Vinit Parida.

Goda exempel på utveckling

Sofie Elving, vd på företaget Substorm bekräftade vikten av att utvecklas tillsammans och vittnar om en fantastisk utvecklingsresa där hennes företag gick från nystartat till tio anställda inom loppet av ett år.
– Forskningssamverkan ger energi till alla oss som jobbar i bolaget. När vi har arbetat med forskare har de fått mig och mina kollegor att ändra uppfattning och att våga byta affärsmodell. Det är rakt av forskning som gjorts under många år som ligger bakom det beslutet, berättade Sofie Elving.

En annan deltagare var Nicklas Berglund från företaget Berco som beskrev hur företaget vänt en negativ trend.
– Genom kompetenslyft och utbildningsinsatser har vi lyckats utveckla vårat något föråldrade familjeföretag från minusresultat till tillväxt, berättade Nicklas Berglund.

Thomas Lindgren, en av grundarna till företaget TNTX delade sina erfarenheter kring hur studentsamverkan överträffade hans förväntningar och hur mycket värde företaget fick ut av samarbetet.
– Bland annat tog studenterna fram en matris som visade hur vi befinner oss i marknaden och vad vi kan göra bättre. För oss var det här ett riktigt framgångsrikt samarbete. Det blev en ”perfekt match” mellan företaget och studenterna och jag hoppas verkligen att vi kommer fortsätta vår kontakt i framtiden, sa Thomas Lindgren.

Nöjda deltagare

Workshopen skapade engagemang och interaktion med deltagarna över den digitala mötestjänsten Zoom. Dagen avslutades med att företagen fick diskutera aktuella utmaningar och behov på kort och lång sikt.

– Det kändes väldigt välstrukturerat och bra anordnat. Genom att aktivt interagera med både talarna men också med varandra så skapas, byggs och utvecklas relationer, löd sammanfattningen från en av deltagarna.

Kontaktpersoner

Vinit Parida

Vinit Parida, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492469
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle