Hoppa till innehållet

Studiebesök vid MAX IV

Publicerad: 19 februari 2020

Forskare inom bland annat malmgeologi, polymer- och avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet besökte nyligen MAX IV, synkotronljusanläggningen vid Lunds universitet.

– Ett jättebra besök, mycket inspirerande och nu hoppas vi snart komma tillbaka som användare av anläggningen, säger Alexander Soldatov, professor i fysik och koordinator av verksamhet kopplad till nyttjande av synkotron/neutronanläggningar i forskning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet.

Gigantiskt mikroskop

Max IV-laboratoriet består av stora cirkulära banor där elektroner accelereras för att skicka ut ljus med kort våglängd, så kallat synkotronljus, till arbetsstationer där experiment sker. Det kan liknas vid ett väldigt noggrant, stort mikroskop för att studera material på nanonivå.
För att få använda sig av anläggningen ansöker forskare om ”stråltid” för att genomföra experiment, på ungefär samma sätt som när man ansöker om forskningsmedel – sedan väljs projekt ut i konkurrens med andra forskare.

Strategisk betydelse

– Har man en bra idé och intressant forskning kan man bli lycklig och få stråltid. Det finns många på Luleå tekniska universitet som kommer ha stor nytta av detta, säger Alexander Soldatov.
Han nämner exempelvis avfallsforskning, materialfysik och ytkemi.
– Man kan studera i realtid hur omvandling sker i solceller exempelvis. Synkotronljusanläggningen har jättehög intensitet av elektromagnetiska vågor som går att fokusera på en liten punkt, något vi inte kan göra här hemma, säger Alexander Soldatov och fortsätter:
– Anläggningen är av väldigt strategisk betydelse för oss och våra industriella partners.

Vid anläggningen bedrivs forskning inom skilda ämnen såsom materialvetenskap, miljörelaterade ämnen samt bioteknik och medicin.