Hoppa till innehållet

Unik isforskning i laboratorium

Publicerad: 12 mars 2020

Forskare inom forskargrupperna byggmaterial och geoteknik genomför just nu en helt unik isforskning där naturligt krossad is från Luleå hamn har hämtats in för storskaliga tester i labbmiljö. Man vill undersöka vilka krafter och rörelser som är effektivast när fartyg ska lägga till vid kaj i vårt arktiska klimat.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa en modell som möjliggör en säkrare och effektivare sjöfart under arktiska förhållanden.

– Våra första tester visade att detta tillvägagångssätt för testning av naturlig is kan vara ett värdefullt alternativ eller komplement till vanliga laboratorietester, och mycket närmare de verkliga förhållandena, säger Andrzej Cwirzen, professor i byggnadsmaterial vid Luleå tekniska universitet.

När en isbrytare krossad isen vid en hamn ligger den krossade isen kvar och en del hamnar mellan inkommande fartyg och kajkanten. Det är detta problem man vill undersöka för att se vilka krafter och rörelser som behövs för att på ett effektivt sätt få in fartyget till kajkanten.

– Testet visade en ny framgångsrik applikation för vår storskaliga rigg i Mining and Civil Engineering Lab som vi normalt använder för att testa berg och jord, säger Jan Laue, professor i geoteknik vid Luleå tekniska universitet.

Projektet är en del av ett större internationellt projekt, ”Ice operations”, inom Kolaractic-programmet och ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Sintef-Narvik - Norge, Narfu - Ryssland, FMI - Finland och Sjöfatsverket.

Andrzej Cwirzen

Andrzej Cwirzen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493387
Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jan Laue

Jan Laue, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-491288
E-post: jan.laue@ltu.se
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser