Hoppa till innehållet
och han forskar om hur traditionell musik förändras över tid i sin ursprungliga miljö. Foto: Tomas Bergman
Stefan Östersjö, professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utmanar traditionsbundet lyssnande

Publicerad: 29 september 2020

Ny forskning vid Luleå tekniska universitet undersöker lyssnandets roll i interkulturellt musikaliskt samarbete och i ekologisk ljudkonst. Förhoppningen är att studien som genomförts under drygt 10 år ska utgöra ett redskap för större förståelse för hur människan är en del av omvärlden. Genom att utmana traditionsbundet lyssnande vill projektet skapa inkluderande musikaliska praktiker som också kan utgöra en modell för tolerans och vidsyn i samhället i stort.

− Konstnärliga praktiker i dessa fält skapar och förhåller sig till specifika utmaningar av musikerns lyssnande. En fördjupad förståelse av dessa utmaningar bidrar också till att utveckla dessa praktiker som har en viktig roll i formandet av framtidens samhälle. Här kommer nya ansatser för att bemöta frågor om migration, mångkultur, globalisering och ekologi att vara avgörande. Nya praktiker för lyssnande kan utvecklas bland konstnärer och föras vidare till andra nivåer i samhället, berättar Stefan Österjö, professor vid Luleå tekniska universitet.

Lär sig lyssna utifrån kulturella normer

Forskningen har bedrivits inom ramen för ett flertal projekt i Sverige, Belgien och England. Mycket av arbetet har också genomförts i Sydostasien, och särskilt i Vietnam. Forskningsresultatet presenteras nu i den nyskrivna boken Listening to the Other.

− Analysen bygger på ett material som dels sträcker sig över lång tid (materialinsamlingen sträcker sig mellan 2007 och 2019) men också, vilket är helt centralt, är analysen framtagen med intersubjektiva metoder som involverar alla deltagande musiker. Det är alltså inte en analys som bygger på perspektiv från västerländska forskare, utan på skapandet av en gemensam förståelse av dessa processer, säger Stefan Östersjö.

Hur vi lyssnar och tolkar det vi hör är en ständig utmaning för musiker i interkulturellt samarbete konstaterar Stefan Östersjö.

− Varje individ lär sig att lyssna utifrån kulturella normer i det samhälle vi socialiseras in i. Dessa normer utgör ett motstånd i alla sammanhang där ett lyssnande som sträcker sig bortom dessa referensramar blir nödvändigt.

Förkroppsligad kognition

En nyckel till skapande inom interkulturella sammanhang är, enligt Stefan Östersjö, att förstå lyssnandet som integrerat i en kognition som är situerad i en kulturell kontext, men som också är förkroppsligad.

− Denna förståelse av kognition som lokaliserad, inte bara i hjärnan utan i hela organismen, utgör idag en grundförutsättning för mycket spetsforskning. Musikforskning är inget undantag, och detta perspektiv är alltså viktigt för att kunna förstå dels samspelet mellan kroppslig erfarenhet, perception och hjärnans processering av dessa data. I musikforskningen har detta perspektiv viktiga konsekvenser för hur vi förstås lärande, och ur ett vidare perspektiv, hur vi förstår samhällets roll i musikers utveckling till konstnärer och sociala individer.

Stefan Östersjö hoppas att forskningen som presenteras i boken kan vara ett redskap för att skapa en mer fördomsfri och tolerant syn på andra kulturer.

− En förståelse av de processer som aktiveras i interkulturellt samarbete kan naturligtvis vara till hjälp för enskilda konstnärer, men jag hoppas inte minst att det också kan utgöra ett redskap för att skapa en större förståelse för dessa perspektiv bland beslutsfattare, och mer övergripande, bland oss alla som gemensamt formar morgondagens samhälle.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Stefan Östersjö

Östersjö, Stefan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72606

Taggar