Hoppa till innehållet

Vad händer när undervisningen blir digital?

Publicerad: 8 december 2020

Ett nätverksprojekt för forskare inom det utbildningsvetenskapliga området har skapats, med huvudsäte vid Luleå tekniska universitet.
– Vi ska bland annat utforska vad digitaliseringen av undervisningen innebär för lärarutbildare och lärarstudenter, säger Eva Alerby och Niclas Ekberg.

Förutom Luleå tekniska universitet är det universiteten UiT Norges arktiska universitet, i Tromsö,  Akureyri universitet på Island, samt Helsingfors universitet i Finland, som deltar i nätverket.
– Det är ett treårigt projekt där vi bland annat ska studera vad som händer när undervisningen sker digitalt och man inte befinner sig i samma fysiska rum, säger Eva Alerby, professor i pedagogik och koordinator för nätverket.

Samlar forskare 

Projektet, som heter Mind the Body: Renegotiating educational concepts and practices in digitalised teacher education, har beviljats en miljon kronor från Vetenskapsrådet. Arbetet med nätverket drar igång i januari 2021.
– Det blev extra intressant i dessa corona-tider. Det visste vi ju inte när vi skrev den här ansökan om finansiering, säger Eva Alerby.
I projektet ingår erfarenhetsutbyte och att besöka varandra.
– Vi vill samla forskare på de olika lärosätena, men också bjuda in intressanta och tongivande forskare till de här sammankomsterna. Vi är även intresserade av att de som arbetar i skolan medverkar så att vi kan ha utbyte kring behov och utmaningar. Vi utbildar ju framtidens lärare, säger Niclas Ekberg, lektor i pedagogik.

Pedagogisk- filosofiskt perspektiv

Det ska bland annat arrangeras workshops vid de olika universiteten.
– Vi har ett pedagogisk-filosofiskt perspektiv. I workshopparna ska vi ta upp olika teman som kroppslighet, rumslighet och tidslighet. Vad händer med rummet när det fysiska rummet förskjuts och vi sitter på helt olika platser? Vad händer med kroppen? Är vi närvarande även om vi sitter på distans? Vad händer med interaktionen mellan människor när vi har en skärm mellan oss? Det är vi intresserade av, säger Eva Alerby.  

Niclas Ekberg konstaterar just nu är det många som vittnar om den snabba omställningen och utmaningen till digital undervisning.
– Men just lärarutbildningarna har många utbildningar på distans som standard, Detsamma är det på flera av de lärosäten som deltar i det här nätverket, säger Eva Alerby.

Taggar