Hoppa till innehållet

Vården efter intensivvård oroar sjuksköterskor

Publicerad: 25 juni 2020

När patienter förs från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning känner personalen som tar emot dem oro för otillräckliga kunskaper. Det visar Emma Lundbäcks och Edvin Lundmarks examensarbete. För det fick de pris för bästa examensarbete på sjuksköterskeutbildningen vid Luleå tekniska universitet.
– Det känns jättekul, säger de.

De har båda två arbetat på intensivvårdsavdelning som undersköterska tidigare och det väckte deras intresse för ämnet.
Titeln på examinationsarbetet är Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att vårda patienter som nyligen vårdats på en intensivvårdsavdelning. Emma Lundbäck och Edvin Lundmark har sökt fram och gått igenom 17 vetenskapliga artiklar från Sverige men även andra länder.
– Patienterna förs över tidigare i dag från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelning. Vår undersökning visar att personalen som tar emot dem upplever att de skulle behöva mer utbildning för att ta emot de här patienterna, säger Edvin Lundmark. 

Känsla av otillräcklighet

Det fanns också ett behov av att få tillgång till utrustning som normalt inte finns på en vårdavdelning.
– Det var spännande att se att erfarenheterna var likartade mellan olika länder. På en del ställen finns det avdelningar med mer avancerad vård än på vanlig vårdavdelning, men inte så avancerad som iva och det verkade fungera bra, säger Emma Lundbäck.

De kunde konstatera att det finns mycket oro och en känsla av otillräcklighet bland personalen, att inte ha kompetens och inte heller tillgång till utrustning för att kunna bedriva vården på rätt sätt.
Som förslag till förbättringar ger de bland annat informationsöverföring mellan personalen på iva och de på vårdavdelning, med hjälp av ett standardiserat kommunikationsverktyg, med fastställda punkter, besök på iva innan patient flyttas över, men även utveckling av mer avancerade vårdavdelningar, så kallade intermediära avdelningar.

Blev överraskade

I motiveringen till priset står det att ”Examensarbetet är aktuellt, välskrivet, självständigt genomfört, kritiskt reflekterande och håller en mycket god vetenskaplig nivå”.
– Att vårt arbete skulle bli aktuellt i och med covid-19 hade vi inte en aning om, vi planerade det här arbetet innan pandemin bröt ut. Men det blev ju oväntat aktuellt, säger Emma Lundbäck.
Hon och Edvin Lundmark säger att de blev överraskade av priset. Förutom utnämningen får de 1 000 kronor var.
– Och glada, vi slet rätt hårt med det, säger de.
Efter examen arbetar Emma Lundbäck på hjärtavdelning och Edvin Lundmark på kirurgavdelning vid Sunderby sjukhus.

Taggar