Hoppa till innehållet
Silverfallet - Längs bäcken finns lämningar av Karlsfors alunbruk och kalkbruk. Creative Commons.
Silverfallet - Längs bäcken finns lämningar av Karlsfors alunbruk och kalkbruk. Bildkälla: Crative Commons Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Brytvärda kritiska men viktiga metaller finns i svensk alunskiffer

Publicerad: 13 januari 2021

Metaller av olika slag kommer att behövas under en lång tid framöver, inte minst för att klara omställningen till batteridrivna fordon och annan grön teknik. Sveriges berggrund kan bidra med utvinning av kritiska metaller som EU efterfrågar; till exempel vanadin och sällsynta jordartsmetaller, viktiga för framtida energilagring i batterier.

Nyligen presenterades Alunskifferutredningen (N 2020:02) på beställning av Sveriges Riksdag. Mottagandet har varit försiktigt positivt från berörda branschföreträdare. Bland annat föreslås lämplighetskrav för den som ansöker om bearbetningskoncession för alunskiffer.

Vanadin är ett sällsynt, mjukt, metalliskt grundämne.
Vanadin är ett sällsynt, mjukt, metalliskt grundämne. Bildkälla: Creative Commons

– Miljöriskerna som potentiellt kan uppstå är inte unika för alunskiffer, men den komplexa och varierande sammansättningen gör det svårt att bedöma miljöriskerna, säger Lena Alakangas, professor i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet, som har deltagit som expert i utredningsarbetet.

Metaller kommer att behövas under lång tid framöver, inte minst för att klara övergången till batteridrivna fordon och annan grön teknik. Sveriges berggrund kan bidra med kritiska metaller som EU kräver; till exempel vanadin och sällsynta jordartsmetaller, viktigt för framtida energilagring i batterier.

– En viktig del av utredningen har varit att identifiera kunskapsluckor. Därför föreslås olika kunskapsförbättrande åtgärder avseende utvinning av alunskiffer inklusive forskning relaterad till miljörisker, säger Lena Alakangas.

Lena Alakangas

Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491396
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser