Hoppa till innehållet
alerby kostenius
Eva Alerby och Catrine Kostenius. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möjligheter och utmaningar med digital undervisning

Publicerad: 14 januari 2021

Det finns både skillnader och likheter när undervisningen flyttas från klassrummet till att ske digitalt. Det visar en studie av Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap och Eva Alerby, professor i pedagogik, båda vid Luleå tekniska universitet.
– Vi är intresserade av de mellanmänskliga relationerna när vi har en skärm mellan oss, säger de.

De har publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, med titeln Room for interpersonal relationships in online educational spaces – a philosophical discussion.

– Vi har haft ett filosofiskt perspektiv och är intresserade av välbefinnande i undervisningen för både lärare och studenter. Vad händer när det pedagogiska rummet förpassas från det fysiska till det digitala rummet, som nu på grund av coronan? Det utmanar det rumsliga begreppet, säger Eva Alerby.

Uppmuntran och bekräftelse

Likheterna ligger bland annat i lärarens förhållningssätt till studenterna. Oavsett var bör all utbildning sträva efter att nå goda, nära relationer, menar författarna.
– All utbildning bör ge studenterna möjlighet till självkännedom, utveckla goda nära relationer, och bidra till att skolan blir en plats där glädje för lärande och kunskap främjas, säger de.
Läraren kan ge uppmuntran och bekräftelse både i klassrummet och i det digitala rummet.
– Vi ville se vad som händer när det pedagogiska rummet blir digitalt. Vi har utgått från egna och kollegors erfarenheter av att undervisa digitalt och studenters erfarenheter av att studera på distans, säger de.

Online-undervisningen påverkar relationen mellan student och lärare, konstaterar de.
– Vi ser för det mesta bara huvud och kanske axlar, vi kan inte se och läsa av kroppsspråket på samma sätt som i det fysiska rummet. Studenten kan även lämna det digitala rummet, utan att jag som lärare ser förberedelserna som man gör i ett klassrum. De kan dessutom slå av kameran. Har man 150 studenter så är det inte alltid man ser alla, säger Eva Alerby.

Hälsa och lärande

De konstaterar också att undervisning on line öppnar för ett flertal nya möjligheter, bland annat då det inte krävs resor, utan man kan snabbt koppla upp sig.
– Det ger en jämlikhetsaspekt då fler får tillgång till utbildning oavsett bostadsort. Samtidigt kan man fundera över om reaktioner och kommentarer blir starkare i den digitala undervisningen, som ett exempel i vår artikel där en lärare pekar ut en student, säger Catrine Kostenius.

Hon understryker också att hälsa och lärande går hand i hand. De som mår bra lär sig bättre.
– Och när jag lär mig mår jag bra. För att uppnå en sådan lärandesituation oavsett i verkliga livet eller online behöver studenter känna att de ingår i ett större sammanhang, bli positivt bekräftade av andra och nå ett sätt att samexistera med lärare och andra studenter i ett rum som ger plats för goda relationer.

Eva Alerby

Eva Alerby, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491506
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor

Telefon: 0920-493288
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar