Hoppa till innehållet
Skogsmaskin
En autonom terrängfordonsplattform konstruerad vid Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitet får kvitto för smart skogsmaskin

Publicerad: 9 februari 2021

Luleå tekniska universitet är en av flera aktörer som ingår i ett stort, miljörelaterat skogsprojekt. Statliga forskningsfinansiären VINNOVA står för finansieringen på 10 MSEK och övriga aktörer för ytterligare 10 MSEK till projektet som fått namnet Autoplant. Det är ett samverkansprojekt mellan forskningsutövare, skogsrelaterade företag och tillverkare.

- Det är en intressant utmaning för oss och vi har ju redan med grund i vår forskning tagit fram en autonom terrängfordonsplattform. Det här ser jag som ett kvitto på att vi är på rätt väg och det här sporrar oss verkligen att fortsätta ett viktigt miljörelaterat arbete, säger Magnus Karlberg, professor i maskinkonstruktion, Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet.

Utmaningsdriven innovation kallas Vinnovas forskningsprogram där Autoplant ingår som ett delprogram. Inriktningen är att med hjälp av bland andra forskare från Luleå tekniska universitet utveckla nya skonsamma och mer effektiva metoder för plantering och markberedningen i skogen. En annan del har med arbetsmiljö att göra för de som arbetar i skogen. Det som redan i projektets inledningsfas anges som en möjlig framgångsväg är just det som Magnus Karlbergs forskare utvecklat.

- Vi tror att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt, säger projektledaren Linnea Hansson, Skogsforsk.

Initiativtagare till Autoplant är skogskoncernen SCA Skog som satt samman ett starkt konsortium att leda arbetet. I konsortiet finns representanter för tillverkare, forskare och brukare.

Magnus Karlberg

Magnus Karlberg, Professor, Avdelningschef

Telefon: 0920-492418
Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik