Hoppa till innehållet
lisa och lina
Lisa Högbergs och Lina Stenmans examensarbete har utsetts till Sveriges bästa. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbetet utsågs till Sveriges bästa

Publicerad: 30 juni 2022

Deras examensarbete har utsetts till Sveriges bästa inom intensivvårdssjuksköterskeutbildning. Lina Stenman och Lisa Högberg, som precis gått ut utbildningen vid Luleå tekniska universitet, har belönats av Utbildningsrådet Anviva.
– Vi skrev om hur sjuksköterskorna upplevde det att inte kunna ha kontakt med anhöriga då det var besöksförbud inom intensivvården, säger de.

Lina Stenman och Lisa Högberg har gått utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård.
Tidigare studier har visat på betydelsen av att vårdpersonalen har kontakt med de anhöriga för att kunna ha en person- och familjecentrerad vård.

Upllevelser under besöksförbud

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på en intensivvårdsavdelning under den tid det rådde besöksförbud, som det var under perioder under covid-pandemin.

De genomförde undersökningen med hjälp av intervjuer som de sedan analyserade.
Närstående till intensivvårdspatienter beskrivs av sjuksköterskorna som en betydelsefull del i omvårdnaden. De kan ge viktig information och trygghet. Det gör att sjuksköterskor värderar närståendes närvaro högre än de positiva följder frånvaron av närstående hade under besöksförbudet.

Närstående en utsatt grupp

Utbildningsrådet Anviva ger följande motivering till utnämningen:
"Examensarbetet belyser närståendeperspektivet genom intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter under covid-19 pandemin eftersom inte närstående tilläts vara nära sina svårt sjuka anhöriga. Arbetet har fångat ett perspektiv som inte lyfts fram i tillräcklig omfattning. De närstående var under pandemin en utsatt grupp som blev exkluderade från att dela sina nära och käras intensivvård och en stor börda föll på intensivvårdssjuksköterskan att utöver sitt eget arbete även fylla den rollen anhöriga tidigare axlat. 

I och med det blir Lina Stenman och Lisa Högberg bjudna till kongressen SFAI & AnIva-veckan i Uppsala i september. De får även resa och boende betalt.

Handledare har Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet varit.

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Ulrica Strömbäck

Ulrica Strömbäck, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

Telefon: 0920-492543
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik