Hoppa till innehållet
Maria Johansson
Maria Johansson, avdelningschef berättar att gymnasielärarutbildningen ger kompetens även för undervisning i årskurs 7-9. Foto: Karin Sjöberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskningen utvecklar skolan

Publicerad: 15 mars 2022

Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är många och utbildar för flera olika årskurser. Forskningen är ofta nära knuten till den dagliga verksamheten i skolorna.
– Målet är en nära samverkan med kommunerna och skolorna även när det gäller utbildningarna, säger Maria Johansson, avdelningschef.

Hon konstaterar att det är mycket som händer inom lärarutbildningarna och forskningen på universitetet.
– Jag tycker att det är otroligt spännande. Det finns så många möjligheter där vi står nu och det har bara börjat. Det är en härlig känsla att se att vi har startat så mycket som vi kan bygga vidare på. Vi är på väg mot rätt håll, med rätt saker, säger Maria Johansson, som är avdelningschef för avdelningen pedagogik, språk och ämnesdidaktik, vid institutionen hälsa, lärande och teknik.

Det finns totalt sju utbildningar till och för lärare och fyra olika forskningsämnen inom lärarområdet vid Luleå tekniska universitet.
Förutom förskollärarprogrammet, grundlärare med inriktning mot förskoleklass och grundskola 1-3, grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, samt ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan finns det en rad andra utbildningar.

Två olika kompletterande utbildningar

Som exempel erbjuder Luleå tekniska universitet två olika kompletterande utbildningar för dem som har akademiska studier i ett undervisningsämne samt specialpedagogprogrammet och magister i utbildningsvetenskap. Den ena kompletterande utbildningen genomförs i samarbete med stiftelsen Teach for Sweden (TfS), där arbete i skolan kombineras med studier och dessutom är ett ledarskapsprogram.
– Vi är de enda i Sverige som har den utbildningen. Och till hösten startar ett helt nytt förskollärarprogram. Det händer otroligt mycket på många fronter. Expansionen som sker i regionen gör att vi också måste vara på tårna, säger Maria Johansson.

Institutionen arbetar även för en arbetsintegrerad lärarutbildning, AIL, för årskurs 4-6, med inriktning mot NO/Teknik.
– Det är en utbildningsform som integrerar studier och arbete i skolorna och den har en del nydanande inslag. Utbildningen utvecklas av Luleå tekniska universitet i samverkan med Norrbottens kommuner, säger Maria Johansson.
Samtliga utbildningar inom lärarområdet genomgår regelbundet utvecklingsarbeten, nyligen var det förskollärarutbildningens tur.
– Och nu ses ämneslärarutbildningen över.

Samverkan med skolorna

Forskningen bygger till stor del på samverkan med lärare i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
– Både forskningen och skolorna har fördelar av det, säger Maria Johansson.
Forskarskolan praktiknära skolforskning, PROFS, har sammanlagt 20 doktorander inom ämnena engelska med didaktisk inriktning, matematik och lärande, pedagogik, samhällsvetenskap, historia, fysik samt svenska med didaktisk inriktning. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Bodens kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.
– Det är en stor forskarskola. Först omgången tog vi in åtta och nu andra gången tog vi in tolv doktorander.

Håller seminarier

Projektet utbildningsdialog i norr, UDiN, drivs av forskare och forskarstuderande vid Luleå tekniska universitet, tillsammans med skolhuvudmän i Norrbottens Kommuner och Norrbotten. UDiN håller seminarier nära en gång i månaden då medarbetare på skolor kan delta för att lyssna på diskussioner och föredragningar kring olika skol-teman.
Ett annat projekt, ULF, utveckling, lärande, forskning, var en nationell försöksverksamhet som genomfördes på uppdrag av regeringen mellan 2017 och 2021. Försöksverksamheten skulle utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Den verksamheten fortsätter nu med en övergångsperiod 2022-2024, för att sedan permanentas, med statlig finansiering.
–  Vi ser att många av våra samverkansprojekt börjar sätta sig. Våra forskningsämnen har just granskats av fakultetsnämnden. Nu står vi inför satsningar och profileringar av forskningsämnena. Och nu rekryterar vi två ämnesföreträdare, säger Maria Johansson.

Maria Johansson

Maria Johansson, Biträdande professor, Prefekt

Telefon: 0920-491009
Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik