Hoppa till innehållet
Foto: Emma Lindmark
Emma Lindmark Har utforskat kyrkans uttryck genom historien utifrån ett normkritiskt perspektiv. Bland annat har hon gjort ett porträtt av den historiske Jesus så som han faktiskt kan ha sett ut i kontrast mot kyrkohistoriens vithetsnorm. (Från examensutställningen 2021.) Foto: Emma Lindmark Foto: Emma Lindmark Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Grafisk design får omdömet "hög kvalitet"

Publicerad: 18 november 2021

Univeristetskanslerämbetet (UKÄ) har gett den konstnärliga kandidatutbildningen i grafisk design omdömet ”hög kvalitet”. UKÄ lyfter bland annat fram tillgången till lokaler och utrustning samt det täta informella samarbetet med både medstudenter och lärare.

Vidare konstateras att studenterna genom hela utbildningen får tillfälle att arbeta med designuppdrag för olika avnämare och intressenter utanför universitetet. Samverkan med branschen och arbetslivet är god. Studenterna får ingående kunskaper om de samhälleliga och etiska aspekterna på området och får lära sig hur man kan jobba normkritiskt med design. Exempelvis får de reflektera normkritiskt över exempelvis bild och typografival och skapa alternativa lösningar för att upplysa, uppmärksamma eller på annat sätt bidra till förändrade perspektiv.

Goda möjligheter till studentinflytande

Utbildningen har ett väl utvecklat system för regelbunden uppföljning av utbildningskvaliteten och det finns goda möjligheter till studentinflytande.

UKÄ delar universitetets uppfattning att studenterna behöver större utrymme för att utveckla former för konstnärligt akademiskt skrivande för att på så vis utveckla den konstnärliga bedömningsförmågan. I sammanhanget lyfter UKÄ fram de möjligheter till samverkan på det konstnärliga området som öppnar sig genom att huvudelen av den konstnärliga verksamheten vid universitetet har samlats under samma institution, ETKS.

Stor konstnärlig potential vid universitetet

– Det finns en stor potential för hela universitetet att utveckla konstnärlig kunskap, att artikulera vad den består av och hur den kan bidra till samhället, säger Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor och excellent lärare.

Lennart Pettersson, universitetslektor, menar att all konstnärlig verksamhet handlar om tolkning. Studenterna behöver därför bli bättre på att analysera och syntetisera vad det konstnärliga består av, både det konkreta innehållet och den tolkade meningen.

– Genom att öva sig på att verbalisera den egna konstnärliga processen och på att analysera sina egna och andras konstnärliga verk och designobjekt blir de varse aspekter som gör dem till mer medvetna, och därmed bättre, designer, som vet när och varför de bryter mot estetiska normer och hur sådana normbrott kan användas för att sticka ut ur mängden.