Hoppa till innehållet

Särskild lärarutbildning i Luleå presenterades på riksdagsseminarium

Publicerad: 30 maj 2022

En unik utbildning till lärare, med inriktning mot ledarskap, ges vid Luleå tekniska universitet. Den som har akademiska studier i ett undervisningsämne kan söka till programmet, som ges i samverkan med stiftelsen Teach for Sweden.
– Jag har varit med och presenterat programmet på ett riksdagsseminarium i vår, säger Maria Johansson, avdelningschef för avdelningen Pedagogik, språk och ämnesdidaktik.

Det var under april som det genomfördes ett seminarium i riksdagen, som riksdagsledamoten Gunilla Svantorp (S) och Teach for Sweden arrangerade. Inbjudna var bland annat riksdagspartier, fackförbund, skolhuvudmän och UKÄ.
En av dem som talade var Maria Johansson från Luleå tekniska universitet.
– Jag berättade tillsammans med representanter från Teach for Sweden om vårt arbete med utbildningen, säger hon.

Integrerat ledarskapsrogram

Sedan 2015 har Luleå tekniska universitet och Teach for Sweden, TFS, bedrivit lärarutbildningen tillsammans.
Det är de som har en akademisk examen i minst ett undervisningsämne, 90 hp, som kan söka det här programmet, Särskild kompletterande pedagogisk utbildning, ett pedagogiskt program som leder till en lärarexamen men med ett integrerat ledarskapsprogram som TFS driver.
Studenterna har under utbildningen placering på skolor i särskilt utsatta områden och det arbetet integreras med studierna.

Den enda i sitt slag

Teach for Sweden är en stiftelse som i huvudsak får medel från myndigheter och organisationer. Syftet är bland annat att nå likvärdighet för alla elever i klassrummet.
– Det här programmet Särskild kompletterande pedagogisk utbildning till lärare är det enda i sitt slag i hela landet, säger Maria Johansson.

Viktigt med skickliga lärare

Seminariet i riksdagen avslutades med att Samuel Engblom, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström (S), Lars Hjälmered (M), andre vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Fredrik Christensson (C), ledamot i riksdagens utbildningsutskott, diskuterade bland annat vikten av skickliga lärare i klassrummen.
– Det var en spännande och givande dag. Jag är övertygad om att den här satsningen har mycket att ge för den svenska skolan och för lärarutbildningarna, säger Maria Johansson.

Maria Johansson

Maria Johansson, Biträdande professor, Prefekt

Telefon: 0920-491009
Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik