Hoppa till innehållet

Två belönas för bästa examensarbete från Björn Wahlströms fond

Publicerad: 1 december 2021

Studenterna Daniel Nygård och Johan Winsa tilldelades pris för bästa examensarbeten från Björn Wahlströms fond. De har båda läst civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad, med inriktning mot jord- och bergbyggnad. De båda pristagarna får 25 000 kr vardera.

Daniel Nygård och Johan Winsa har både gjort sina examensarbeten med tillämpning på bergmekanik för LKAB:s gruvor, men med olika frågeställningar och inriktningar. I Daniels fall har arbetet har en potentiellt stor betydelse för att kunna använda mer avancerade och representativa materialmodeller för spröda brott i berg. Johans arbete utgör en viktig grund för förbättrad skadekartering och datainsamling för prognossyfte av stabilitetsproblem i berg.

– Jag har haft förmånen att få handleda båda examensarbetena. Det är extra roligt att de valde examensarbeten med gruvinriktning. Gruvbranschen står inför stora utmaningar med högt ingenjörsbehov framöver, och bra examensarbeten är en viktig komponent i kompetensförsörjningen för branschen. Det har varit roligt och lärorikt, även för mig, att handleda Johan och Daniel, och med ett gott slutresultat. Att de dessutom nu belönas för sina arbeten är bara grädde på moset, säger Jonny Sjöberg, adjungerad professor inom gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Motivering | Daniel Nygård

Daniel har studerat en materialmodell för sprött brott i berg, vilken kan beskriva typiskt bergbeteende i hårt berg under hög belastning (höga spänningar). Arbetet har omfattat att ta fram representativa parametervärden för denna materialmodell via utvärdering av utförda laboratorietester, kopplat med numeriska modellanalyser av utvalda tester. Data från tidigare utförda tester har samlats in, och kompletterande tester utförts inom ramen för examensarbetet. Numeriska analyser har utförts med en tredimensionell materialmodell. Ett antal riktlinjer för hur parametervärden kan väljas har tagits fram, samtidigt som osäkerheter har identifierats. Daniel har gjort ett bra arbete, i ett ämne med ganska hög teoretisk svårighetsgrad. Arbetet har en potentiellt stor betydelse för att kunna använda mer avancerade och representativa materialmodeller för spröda brott, särskilt för gruvtillämpningar.

– Jag känner mig hedrad och tycker det är väldigt roligt att jag vunnit Björn Wahlströms pris för bästa exjobb. Jag vill tacka alla som hjälpte mig och gav mig stöd under arbetet, säger Daniel Nygård

Motivering | Johan Winsa

Johan har studerat skador på underjordisk infrastruktur i LKAB:s gruva i Malmberget, och hur dessa eventuellt kan prognosticeras. Arbetet har omfattat sammanställning av en stor datamängd (skadekarteringar, geologi, seismiska data, etc.) vilken sedan strukturerats och tolkats. Arbetet har fokuserat på en malmkropp (produktionsområde) i gruvan, men framtagen metodik kan utvecklas och tillämpas för andra områden i ett senare skede. Arbetet visade på en del brister i befintligt underlag vilket gör prognostisering mer osäker. En preliminär prognos, i form av en gränsvinkel ansatt från produktionsnivå och inom vilken uppkomna skador kan förväntas, har tagits fram. Rekommendationer för hur datainsamling kan förbättras och prognosmetodiken förfinas ges också i rapporten. Johan har arbetat tätt tillsammans med LKAB:s personal både i fält och på kontor under arbetets gång. Arbetet utgör en bra grund för förbättrad skadekartering och datainsamling för prognossyfte.

– Otroligt roligt att få ta emot det här priset. Detta blev ju minst sagt pricken över i:et för mitt arbete, säger Johan Winsa.

Handledare för dessa examensarbeten var Jonny Sjöberg, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet, samt verksam på konsultföretaget Itasca.

Jonny Sjöberg

Jonny Sjöberg, Adjungerad professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser