Hoppa till innehållet
Luleå Pride 2022

Universitetet stolt partner av Luleå Pride 2022

Luleå Pride pågår 15–21 augusti och Luleå tekniska universitet är stolt partner. Universitetet finns på plats den 19 och 20 augusti med egen monter i stadsparken. Vi är också med i prideparaden som går den 20 augusti klockan 15.00 med start i stadsparken, och vi uppmanar er att ansluta till oss när vi går i prideparaden!

Varför är det då så viktigt att vi som arbetsgivare finns på plats på Luleå Pride? Så här säger Jennie Hägg Wilhelmsson, avdelningschef student.

­– För Luleå tekniska universitet är det viktigt att synliggöra hbtqi-frågor och visa att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner samt de könsuttryck som finns inom hbtqi-rörelsen självklart har en frizon på universitetet och att det även ska vara en självklarhet i hela samhället.

– Universitetet har under våren utbildat kårsektioner och phösare som tar hand om de nya studenterna under välkomstperioden i jämställdhet, mångfald och lika behandling. Till exempel har webbsidan Trygg på LTU gåtts igenom där universitetet samlat viktig information så att studenter känner till hur det exempelvis fungerar att anmäla trakasserier eller diskriminering och hur vi kan stötta studenter som upplevt att de blivit utsatta.

– Ett utvecklingsarbete kring Nöjd Student Index har påbörjats för att bättre kunna fånga upp och vidta åtgärder om studenter blivit utsatta för någon av de olika diskrimineringsgrunderna.

Studentavdelningen samordnar och finansierar inslag i välkomstperioden HT 2022 som föreläsning av tjejjouren och föreläsaren Linnea Claesson som kommer och pratar om hur vi medvetandegör sexuella trakasserier, näthat, civilkurage och medmänsklighet. 

Många inom universitetets servicefunktioner har också deltagit i en föreläsning av RFSL om HBTQI och bemötande, avslutar Jennie Hägg Wilhelmsson.

Margaretha Groth är prefekt vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik och brinner för att vi som universitetet ska engagera oss i Luleå Pride.

– För mig är det en kombination av det är rätt sak att göra, både som samhällsaktör i en demokrati och som stor arbetsgivare i Luleå och Norrbotten. Det är också ett självklart ställningstagande som en del i att kunna attrahera talang till universitet, både vad gäller studenter och forskare. Välkomnande och inkluderande miljöer attraherar mer talang över lag och blir mer framgångsrika vad gäller innovation, där vill vi också vara. I den gröna omställningen som vi står inför behöver vi alla som vill vara här.

– Sen, för att låna några ord från en av mina ämnesföreträdare: ett universitet med en egen Regnbågsallé är ju självskrivna här.

Universitetet kommer utöver monter och deltagande i prideparaden att flagga med prideflagga under hela prideveckan på vårt universitetsområde i Luleå samt i alla våra digitala kanaler.

Prideflagga
Gender Contact Point

Gender Contact Point (GCP) bidrar till starkare interaktion mellan universitet, näringsliv och andra samhällsaktörer genom en innovativ samverkansmiljö inom praktisk jämställdhetsintegrering.

Likabehandling för studenter

Enligt lag har universitetet skyldighet att arbeta målinriktat för att främja studenters lika rättigheter. Dessutom ska universitetet varje år upprätta en plan med åtgärder som förebygger och förhindrar att någon utsätts för kränkningar. Universitetet har skyldighet att utreda omständigheterna kring trakasserier och vidta åtgärder för att förhindra sådana. Lagen säger också att universitetet inte får utsätta den som anmäler trakasserier för repressalier av något slag.

Studenter som studerar i B-huset Foto: Petra Älvstrand
Hållbarhetspolicy

Luleå tekniska universitet ska vara en föregångare i arbetet för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Vi ska med våra nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat skapa global samhällsnytta. Detta innebär att hållbar utveckling ska vara en naturlig och integrerad del av våra utbildningar, vår forskning och samverkan med det omgivande samhället samt i den egna verksamheten.