Innovationskontoret Aktuella projekt inom samverkan

Aktuella projekt inom samverkan

Luleå tekniska universitet driver och deltar i en rad olika projekt och EU-projekt i nära samverkan med olika aktörer från til exempel näringsliv, offentlig sektor och ideella verksamheter. Samverkan i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som drivs inom ramen för och finansieras av olika fonder eller program inom EU och som kan hjälpa dig att stärka din verksamhet.

Universitetet bedriver genom projekten omfattande samarbeten med bland annat näringsliv och offentlig sektor, vilket bidrar till alla inblandade parters verksamheter och utvecking samtidigt som det kan öka den akademiska höjden i forskning.

Kontakta oss om du vill delta i samverkansprojekt tillsammans med oss. Det kan vara ett sätt att nå ut till den europeiska marknaden och ta del av internationella nätverk och kunskapen som finns där. Vårt mål är att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt i regionen genom ett gott samarbete mellan näringsliv, samhälle och universitet.

Projektexempel

  • SIRT – Samverkansstruktur för Innovation & Regional tillväxt
    Inom ramen för detta projekt kommer vi bland annat ta fram en digital plattform och en fysisk plattform för samverkan mellan LTU och externa aktörer. För att få in perspektiv, behov, önskemål och idéer genomförs fokusgrupper och workshops med företagare, företagsfrämjande enheter samt forskare och lärare på LTU.
  • MUSA – I projektet MUSA utvecklas en samverkansarena mellan Lulteå tekniska universitet och Teknikens Hus. Syftet med arenan är att skapa en plats för forskningskommunikation som kan ge en större förståelse för vad forskare gör men också att sprida information om vad som produceras på ett universitet, dvs. sprida forskningsresultat. Detta för att stimulera till högre utbildning, företagande och arbete inom dessa fält.