almedalen
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleå tekniska universitet i Almedalen

Att medverka i Almedalsveckan är ett – av många – sätt för universitetet att nå ut med forskning, ny kunskap och nya perspektiv. Genom att aktivt delta i samhällsdebatten kan vi tillsammans med andra bidra med nya infallsvinklar och belysa och hitta lösningar på utmaningar som rör hållbarhet, teknikutveckling, den gröna omställningen och andra stora frågor som är viktiga för vår framtid och vårt välbefinnande.

Under Almedalsveckan 2019 anordnar Luleå tekniska universitet tre egna seminarier, som livestreamas (länk här) för alla intresserade. Våra forskare deltar även i andra arrangemang, seminarier, samtal och debatter.
En sammanställning av programpunkter hittar ni här nedan (uppdateras kontinuerligt).

Egna arrangemang:

Hur landar vi rymdinvesteringarna på jorden?

2 juli, 11.00-12.00, Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, Visby.
Vi använder redan rymdteknik för klimatövervakning, finansiella transaktioner, samhällsplanering, navigering, kommunikation och väderprognoser. Hur kan investeringar i rymdforskning och utveckling i ännu större utsträckning bidra till hållbarhetsmål, samhällsnytta, tillväxt och en enklare vardag?

Rymdteknik är i dag tillgänglig för allmänheten på ett helt annat sätt än tidigare, bland annat genom de möjligheter som de små satelliterna skapar. Användandet av rymdteknik på jorden öppnar nya möjligheter för såväl startupbolag som att konkret bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030, bland annat genom klimatövervakning och uppföljning av miljööverenskommelser. Rymdforskning är en drivkraft för tillväxt och teknikutveckling, där Sverige har stora möjligheter att ha en framskjuten position globalt. Vad krävs för att vi ska nå dit? Hur kan de starka rymdsamarbetena mellan universitet, institut och näringsliv leda till nya produkter och tjänster som gagnar människor och företag världen över? Välkommen att höra vad ledande rymdaktörer ser för framtida möjligheter och utmaningar för att rymdinvesteringarna ska landa på jorden.
Medverkande:
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S)
Olle Norberg, vicerektor för rymd, Luleå tekniska universitet
Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen
Stefan Gustafsson, Senior Vice President, SSC
Christer Fuglesang, forskare, förste svensk i rymden, KTH
Stas Barabash, föreståndare, IRF
Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation, Luleå tekniska universitet
Moderator: Johanna Bergström-Roos, RIT/LTU Business
Mer information här och på Facebook.

Så kan rymdtekniken hålla ett vakande öga på vår planet

Ett samarrangemang mellan Luleå tekniska universitet, SSC och ÅF.
2 juli, 12.45-13.30, Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, Visby.

Ny teknik kan bidra till att hitta lösningar på stora utmaningar som klimatförändringar och miljöförstöring. Med den enorma mängden information från satelliter går det att få en korrekt och kontinuerlig lägesbild av planetens hälsa. Hur går det till att samla och hantera så stora mängder data?

Ett så kallat Global Watch Center, där data från världens satelliter och andra källor sammanställs, analyseras och görs tillgänglig, kan hjälpa till att hantera globala problem genom trovärdig och snabb information om bland annat avverkning av regnskogar, oljeutsläpp, plast i haven, ökande havsnivåer och hantering av katastrofer som skogsbränder och andra konsekvenser av klimatförändringar. För att löpande kunna producera analyser och underlag för operativa beslut nyttjas den snabba teknikutveckling som sker inom områden som AI och maskininlärning. Välkommen att höra mer om hur ett Global Watch Center skulle kunna fungera i praktiken. Vilka utmaningar finns? Vilka intressenter behöver vara med för att initiativet ska få maximal nytta?
Medverkande:
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet
Stefan Gustafsson, Senior Vice President, SSC - Swedish Space Corporation
Anna Kinberg Batra, rådgivare, föreläsare och styrelseledamot i SSC – Swedish Space Corporation
Olle Norberg, vicerektor för rymd, Luleå tekniska universitet
Björn Åkesson, projektägare, ÅF Industrial & Digital Solutions
Anna Hall, programchef, Big Science Sweden
Moderator: Lars-Eric Aaro, ÅF
Mer information här och på Facebook.

Gruvornas roll för en grön omställning

3 juli, 09.30-10.30, Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, Visby
Metaller och mineral är en förutsättning för en global grön omställning med digitaliserade och klimatsmarta samhällen. Efterfrågan ökar – men var ska dessa metaller och mineral komma från? Går det att tillgodose samhällets behov och ha en hållbar gruvproduktion? Vilken roll kan Sverige spela?

Batterier till mobiltelefoner, elbilar och solceller innehåller bland annat kobolt, grafit och sällsynta jordartsmetaller. Övergången till en cirkulär ekonomi gör att efterfrågan på metaller och mineral ökar. Hur stor är medvetenheten om kopplingen mellan de egna behoven och gruvdriften i samhället? Hur går det att utveckla gruvproduktionen? Vilka utmaningar finns att hantera på vägen?
Medverkande:
Mikael Staffas, vd och koncernchef, Boliden
Christina Wanhainen, professor i malmgeologi, vetenskaplig ledare för Framtidens gruvor, Luleå tekniska universitet
Bo Krogvig, kommunikationsdirektör, LKAB
Pär Weihed, professor i malmgeologi, prorektor, Luleå tekniska universitet
Jenny Greberg, programdirektör, SIP STRIM, ansvarig forskning och innovation Svemin
Åsa Allan, platschef Kaunis Iron
Moderator: Sabine Mayer, Luleå tekniska universitet
Mer information här och på Facebook.

Övriga arrangemang:

Praktik får kvinnor att välja en teknisk utbildning, ger en målbild för studenter och motivation

1 juli, 09.00-10.00, Hästgatan 12. Arrangör: Tekniksprånget.
Kompetensförsörjningsfrågan är en ödesfråga för Sverige. Jakten på ingenjörer är högt upp på många arbetsgivares agenda, såväl privat som offentlig sektor. Könsaspekten är en nyckelfråga,ingenjörsutbildningarna behöver bli mer attraktiva för unga kvinnor för att skapa en mer heterogena arbetsmarknad.
Medverkande: Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, Carl-Henric Svanberg, preses IVA, Lena Erixson, generaldirektör Trafikverket, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, Alexandra Ridderstad, verksamhetschef Tekniksprånget, Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson Centerpartiet.
Mer information här.

Grönt flyg från norr

1 juli kl 12.30-13.30, Norrbottensarenan, Cramérgatan 8. Arrangör: Luleå Näringsliv AB.
Norrbotten leder utvecklingen mot grönt flygbränsle. Här finns skogsråvaran, kompetensen och viljan att testa nytt. Hur tar vi nu nästa steg mot en nödvändig omställning?
Medverkande: Maria Wetterstrand, regeringens utredare "biojet", Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande (S) Luleå, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, Torgny Hardselius, ordförande Norra Skogsägarna, Helena Karlberg, vd Piteå Sciencepark. Moderator: Li Skarin, Luleå Näringsliv AB.
Mer information här.

Vilka kompetenser krävs för den framtida arbetsmarknaden?

1 juli, 12.45-13.00, Hamnplan, H217, Humtank-tältet. Arrangör: Humtank.
Vilka kompetenser efterfrågas på framtidens arbetsmarknad och hur väl rustade blir studenter inom humaniora för dessa jobb? Är en utbildning inom humaniora bortkastad eller inte?
Medverkande: Roine Viklund, lektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet, Leif Runefelt, Humtank.
Mer information här.

Nu kopplar vi upp byggarbetsplatserna

1 juli, 13.45-14.10, Mellangatan 27. Arrangörer: TPO, Nordic ConTech, Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment.
Hur kan byggföretag arbeta med digitala innovationer för att effektivisera, förkorta byggtiden, minska kostnaderna och miljöutsläppen?
I projektet Uppkopplad byggplats samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser för att effektivisera svensk byggsektor. Målet är att skapa ett tekniskt språng för byggbranschen, som resulterar i digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering.
Mer information här.

Svensk innovation visar vägen i klimatomställningen

1 juli, 14.00-14.45, Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4. Arrangör: Energimyndigheten.
2045 ska Sverige ha netto noll utsläpp av växthusgaser. Forskning, innovation och affärsutveckling gör det möjligt. Omställningen är igång men takten måste öka om vi ska nå uppsatta energi- och klimatmål.
Medverkande: Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten, Martin Pei, Executive Vice President SSAB/Hybrit, Jenny Larsson, säljchef Power Grids, ABB Power Grids, Susanne Karlsson, enhetschef Energimyndigheten, Rémy Kolessar, avdelningschef Energimyndigheten, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet. Moderator: Eva Krutmeijer, Ekko AB.
Mer information här.

Halvtid i regeringens strategi för social innovation

2 juli, 08.00-09.00, Fenomenalen science center. Arrangörer: Mötesplats Social Innovation, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Stockholm universitet, Jönköping universitet, Malmö universitet.
2017 lanserades regeringens strategi för social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap. Syftet är att ta tillvara på och dra nytta av Sveriges hela innovationskraft och bidra till att nå målen i Agenda 2030. Vad har hänt sedan strategin lanserades?
Mer information här.

Utmaningen – att skapa förståelse för hållbara gruvor

2 juli, 09.30-11.00, Norrbottensarenan, Cramérgatan 8. Arrangör: LKAB.
Behovet av metaller och mineral ökar i hela världen för utveckling av hållbar teknik. Sverige är en gruvnation, vår berggrund är rik på metaller och mineral. Den svenska gruvnäringen kan öka produktionen och bidra med säkra brytmetoder. Samtidigt väcker nya gruvetableringar alltid diskussion.
Medverkande: Maria Sunér Fleming, tillträdande vd Svemin, Pär Weihed, prorektor, Luleå tekniska universitet, Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB, Jenny Greberg, programdirektör SIP STRIM, Fredrik Andersson, konsult Milttonlabs och Civil Rights Defenders.
Mer information här.

Morgondagens cirkulära upphandling

2 juli, 10.00-10.45, Kårhuset Rinde, Donnersgatan 1. Arrangör: Ikea Sverige.
Cirkulär ekonomi nämns både inom forskningen och politiken som en av lösningarna för att nå ett hållbart samhälle. Lösningen går ut på att återanvända och återvinna våra resurser och kräver ofta helt nya affärsmodeller när vi går från en linjär ekonomi till en cirkulär.
Medverkande: Ardalan Shekarabi, civilminister, Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Johanna Persson, vd Berendsen, Magnus Karlberg, professor Luleå tekniska universitet, Lena Herder, landschef IKEA Sverige. Moderator: Helena Stålnert.
Mer information här.

Forskning och social innovation – hur kan det skapa mer samhällsnytta?

2 juli, 10.00-11.00, Fenomenalen science center, Skeppsbron 6. Arrangör: Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet.
Social innovation och socialt entreprenörskap ses som del av lösningen på vår tids stora samhällsutmaningar. Vilken roll har forskningen för att utveckla fältet vidare? Hur kan forskning om social innovation nyttiggöras, vad forskas det på idag, finns goda exempel?
Mötesplats Social Innovation är en kunskapsplattform för social innovation och består av 6 lärosäten: Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Uppdraget är att öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande i Sverige.
Mer information här

Kan humaniora lösa framtidens samhällsutmaningar?

2 juli, 10.15-10.30, Hamnplan, H217, Humtank-tältet. Arrangör: Humtank.
Vilken betydelse har humaniora gällande de stora utmaningar vi står inför såsom AI, migration och hållbar utveckling? Är det endast STEM-forskning som ger svaren eller har humaniora något att tillföra?
Medverkande: Roine Viklund, lektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet, Peter Degerman, Humtank.
Mer information här.

Dagvatten är en resurs

2 juli, 11.45-13.15, trädgården, S:t Hansgatan 11. Arrangörer: NCC, Luleå tekniska universitet, Tyréns, DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering.
Med den förra torra sommaren i minne var det många som kände stor oro inför klimatet och vår vattentillgång. Även vi i Sverige behöver tänka till inför hur vi hanterar vårt vatten. En klimatanpassning behövs och dagvatten som länge setts som ett problem, kan bli en resurs för samhället.
Medverkande: Lena Goldkuhl, centrumkoordinator DRIZZLE, Luleå tekniska universitet, Pär Öhrn Sagrelius, industridoktorand DRIZZLE, Tyréns, Hans Säll, affärsutvecklingschef, NCC.
Mer information här.

Får man säga vad man vill? Om identitetspolitik inom akademin

2 juli, 13.15-13.30, Hamnplan, H217, Humtank-tältet. Arrangör: Humtank.
Humaniora anklagas ibland för att vara ideologiserad där politiserad forskning utgår från vilken socio-kulturell grupp forskaren tillhör. Men bör forskarsamhället ta hänsyn till forskarens egen identitet och grupptillhörighet när forskningsresultaten bedöms?
Medverkande: Roine Viklund, lektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet, Petra Ragnerstam, Humtank.
Mer information här.

Hur väcker vi vardagslärandet?

2 juli, 13.30-14.30, Googles innergård, Hästgatan 1. Arrangör: Google.
Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan, trots de snabba förändringarna på arbetsmarknaden. Hur kan fler bli medvetna om behovet av ett livslångt lärande?
Medverkande: Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet, Erik Sandström, utvecklingschef Arbetsförmedlingen, Anna Wikland, Sverigechef Google.
Mer information här.

Samverkan, påverkan, motverkan – forskare och musiker talar om samhällsnytta och kreativitet

2 juli 13.45-14.30, Joda bar och kök, Skeppsbron 24. Arrangör: Sveriges unga akademi.
Musiker och forskare samverkar ständigt med samhället och olika samhällsaktörer för söka inspiration, kunskap och få ut sitt budskap. Men kreativitet behöver även tid och fokus för att frodas. Finns det en motsättning mellan politikens strävan efter samverkan och resultat, och kreativa processer?
Medverkande: Mia Phillipson, professor Uppsala universitet och ledamot Sveriges unga akademi, Sebastian Westenhoff, professor Göteborgs universitet och ledamot Sveriges unga akademi, Max Låke, verksamhetsledare Unga tankar om musik, Viktoria Mattsson, chef samverkan, externfinansiering och innovation, Luleå tekniska universitet.
Mer information här.

Centrum för cybersäkerhet – nödvändigt men vart i Sverige?

2 juli, 14.00-14.45, Norrbottensarenan, Cramérgatan 8. Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten.
Bildandet av ett nationellt center för cybersäkerhet är på gång. Några myndigheter är i startgroparna. I Norrbotten finns kunskap, erfarenhet och en beredskap att samverka med aktörer på nationell nivå. Har regeringen viljan att placera centret utanför Stockholm?
Medverkande: Åsa Lindestam, förste vice talman Sveriges Riksdag, Allan Widman, ledamot Försvarsutskottet, Pia Sandvik, vd RISE, Björn O. Nilsson, landshövding Norrbottens län, Pär Weihed, prorektor Luleå tekniska universitet. Moderator: Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver RISE.
Mer information här.

Finansiell hållbarhet – finns det?

3 juli, 10.00-10.45, Hamnplan, H208, Sparbankernas Riksförbunds tält. Arrangör: Sparbankernas Riksförbund.
Hur arbetar banker med hållbarhet och vad innebär det konkret? Vilken betydelse har hållbarhetsarbetet för dagens och morgondagens kunder?
Medverkande: Victoria Hellsten, områdeschef, Sustainergies, Anna Öhrwall Rönnbäck, professor, Luleå tekniska universitet, Ronny Mårtensson, vd, Åtvidabergs Sparbank, Jens Grebäck, försäljningschef, Robur, Tove Zander, vd, Unga Aktiesparare. Moderator: Eva Axelsson.
Mer information här.

Hur skapar vi ett smartare och mänskligare samhälle med hjälp av IoT, öppna data, AI och AR?

3 juli, 14.00-16.00, Region Västerbottens lokal, Novgorodgränd 1. Arrangör: SSiO-projektet, Luleå tekniska universitet.
Samhället behöver bli effektivare för att klara välfärden. Genom att nyttja sakernas internet (IoT), öppna data, förstärkt verklighet (AR) och artificiell intelligens (AI), kan man automatisera vissa tjänster och fokusera mänsklig kontakt dit den verkligen behövs.
Medverkande: Christer Åhlund, professor Luleå tekniska universitet, Leif Häggmark, projektledare, Luleå tekniska universitet, Robert Ylitalo, Vice President Business Engineering & Client Relations, CGI Sverige.
Mer information här.
 

Kan lokala banker minska urbaniseringen?

4 juli, 11.30-12.15, Hamnplan, H208, Sparbankernas Riksförbunds tält. Arrangör: Sparbankernas Riksförbund.
Kan sparbanker ha en roll för minskad utflyttning från mindre orter? Forskning visar ett samband att där det finns en lokal bank även finns livskraft inom näringsliv, föreningsliv och privat marknad. Vad görs för att hela landet ska leva?
Medverkande: Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef, Företagarna, Jonas Grafström, fil. doktor, forskare samt lektor, Ratio och Luleå tekniska universitet, Johan Hedelin, chef analys och forskning, Konkurrensverket, Göran Hedman, styrelseordförande, Sparbankernas Riksförbund. Moderator: Håcan Nilsson.
Mer information här.

Taggar