Hoppa till innehållet

Frågor och svar om Annonsportalen

Vad för typ av uppdrag finns i annonsportalen?

Bland Annonsportalens annonser kan du som arbetsgivare annonsera:

  • Examensarbete
  • Projektkurs
  • Forskningsprojekt
  • Praktik
  • Traineetjänster
  • Uppdrag
  • Lediga tjänster

Hur går jag till väga när jag hittar ett uppdrag som är intressant?

Du kontaktar uppdragsgivaren som står angiven i annonsen. Vad du behöver bifoga din ansökan anges i annonsen. Uppdragsgivaren håller därefter kontakten med de intresserade och meddelar sitt val eller nästa steg i processen.

Är dessa uppdrag unika för annonsportalen?

Nej, det är uppdragsgivarna som själva väljer hur, var och när de marknadsför uppdrag.

Vad gäller för Annonsportalen?

Samtliga annonser måste följa de uppsatta användarvillkor, lagar och förodningar som är gällande vid publiceringstillfället. Samtliga annonser granskas och godkänns av en handläggare arbetsdagar 08.00-16.00. 

Användarvillkor samt behandling av personuppgifter för annonsportalen vid Luleå tekniska universitet.

Behandling av personuppgifter
Luleå tekniska universitet behandlar dina uppgifter för registrering och användning av konto med stöd av en intresseavvägning. Universitetet kan även komma att kontakta dig för uppföljning eller erbjudande om att ta del av till annonsportalen relaterade tjänster. Du kan närsomhelst avregistrera dig från sådana utskick. 

Om annan persons kontaktuppgifter än kontoinnehavarens anges i annonsen ansvarar annonsutställaren/användaren för att informera om denna personuppgiftsbehandling. 

Uppgifterna behandlas endast av behöriga medarbetare vid universitetet och kommer inte att lämnas till utomstående, om inte det krävs enligt lag, förordning eller annan myndighets beslut. Universitet sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag. Eftersom universitetet är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen hanteras personuppgifter i allmänna handlingar enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, arkivlagen samt Riksarkivets föreskrifter. 

Luleå tekniska universitet är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom universitetets verksamhet. Du har alltid rätt att få veta hur universitetet behandlar dina personuppgifter, få oriktiga uppgifter rättade och invända mot behandlingen. I vissa fall har du även rätt att få dina uppgifter raderade. Om du har frågor som gäller dina rättigheter kan du kontakta universitetets dataskyddsombud, dataskydd@ltu.se. Har du klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se.