Hoppa till innehållet

Vägledning i samband med praktik & traineetjänst

Publicerad: 8 oktober 2021

Vad är en praktik & traineetjänst?

Praktik och traineetjänst är att en student utför arbete vid ett företag/organisation under en angiven tidsperiod. Praktik är ofta en kortare tidsperiod om ca 8-10 veckor och är generellt inte avlönat. Traineetjänst utförs ofta över lite längre tid, ca 6-12 månader och är också ofta avlönat.

Vad krävs av mig som uppdragsgivare vid praktik och traineetjänster?

Praktik kan ges som del i en kurs vid universitetet. Kursbeskrivningen reglerar förutsättningar och vad arbetet kan. Vid praktik utanför universitetes verksamhet regleras förutsättningarna mellan den som utför prakik och den som ger praktik. Traineetjänster regleras av uppdragsgivaren.

Hur sker samarbetet med universitetet?

Om praktiken är en del av utbildningen regleras praktikens förutsättningar av kursbeskrivningen. Praktik kan också erbjudas utanför universitetets verksamhet men är då inte kursmeriterande.

Presentation av praktiken & traineearbetet

Om praktik är en del av kurs regleras presentationen i kursbeskrivningen och kan gälla en skriven rapport, presentation eller annat arbete. Traineearbetet regleras av uppdragsgivaren.

Sekretess & avtal

Praktik vid kurs sker genom överrenskommelse med studenten. Praktik utanför universitetets verksamhet lika så. Traineestjänst regleras likt andra anställningar genom anställningsavtal i överenskommelse mellan båda parter.