Hoppa till innehållet

Vägledning i samband med projektkurs

Publicerad: 8 oktober 2021

I de senare delarna av många utbildningar erbjuds studenterna såkallade projektkurser. Hur de ser ut, förutsättningarna och vad de kan innehålla varierar mycket beroende på vilken typ av utbildning de sker inom. Det samtliga har gemensamt är att studenterna gärna vill sätta tänderna i riktiga utmaningar från verkliga företag och organisationer. Det stärker motivationen och bygger relationer med uppdragsgivaren.

Vad är en projektkurs?

En projektkurs eller projektarbete inom en kurs är ett praktiskt moment där studenterna får testa sina kunskaper på ett verkligt problem eller utmaning. Projektarbetena kan variera i längd från 10 till 20 veckors heltidsstudier. Att ge ett uppdrag till studenter i en projektkurs ger din organisation möjlighet att få en lösning på en utmaning eller att få en fråga utredd. Resultatet av en projektkurs är inte lika djuplodande som ett examensarbete men du får istället möjlighet att få många fler perspektiv på din utmaning.

Vad krävs av mig som uppdragsgivare av ett projektkurs?

Antingen har du en färdig utmaning som du kan diskutera med samverkanskoordinatorn för att se om den kan matchas mot någon aktuell projektkurs. Eller så hittar du en annons [länk] från en lärare som efterlyser case till kommande projektkurs.

Villkoren kan variera mellan de olika projektkurserna, men ett gemensamt krav är att organisationen måste tillhandahålla en kontaktperson som för dialogen med studenterna.

Hur sker samarbetet med universitetets handledare?

Ibland är et handledaren för kursen som väljer ett företag eller organisation, ibland kan studenterna välja. I vissa projektkurser sker arbetet på flera företag och organisationer och ibland bara på ett. Detta medför att vi aldrig kan lova att just ditt företag/organisation kan erbjudas medverkan i den projektkurs som intresserar dig.

Presentation av projektarbetet

Vid avslutat uppdrag presenterar studenterna sitt arbete vid ett slutseminarium vid universitetet. Företaget/organisationen får gärna vara representerad. Om företaget vill få en egen presentation av arbetet ställer studenterna ofta upp på det.  Tänk bara på att boka in presentationen god tid i förväg.

Sekretess & avtal

Vi rekommenderar att kostnader ska klargöras i avtal med studenterna; materialinsamling, analyser och resor. Avtal kan också med fördel skrivas om vilka ansvarsområden var och en har.

Studenter bör inte ingå avtal gällande sekretess eftersom att universitetet är en myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att resultatet av projektkursen är en allmän handling och därför inte kan sekretessbeläggas. Sekretessbelagda uppgifter och underlag bör därför inte ingå i uppdraget studenterna utför.