Hoppa till innehållet

KTP-Knowledge Transfer Partnerships

Knowledge Transfer Partnerships är ett projekt för kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv.

MÅLGRUPPEN ÄR små och medelstora företag med sund ekonomi, tillväxtvilja och behov av ny, akademisk kompetens. Företaget får möjlighet att anställa en nyexaminerad akademiker, för strategiskt utvecklingsarbete i rollen som KTP-projektledare. Under ca ett års tid bekostas hälften av den anställdes lön med projektmedel och hälften av företaget.

KTP-PROJEKTLEDAREN jobbar med stöd av en akademisk coach från universitetet, samt en affärscoach från näringslivet. Syftet är att utveckla produkter, tjänster, processer eller verksamhet, vilket kan bidra till ökad konkurrenskraft, nya kunder eller nya marknader.

MÅLET ÄR ATT den kompetens som tillförs ska leda till energieffektivisering hos företaget eller dess kunder genom den utveckling och innovation som projektledaren tillför i verksamheten – hållbar tillväxt, helt enkelt.

 

Här hittar ni mer information och exempel på KTP projekt.