Hoppa till innehållet
MentorskapPar
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bli mentor åt en student

Publicerad: 1 april 2021

Luleå tekniska universitet driver ett mentorskapsprogram där studenter får en mentor i arbetslivet. Programmet startade 2011 och har sedan dess varje år växt i storlek. I årets omgång matchades 84 mentorpar.

Mentorskapsprogrammet syftar till att underlätta övergången från akademi till näringsliv, ge studenten ett utökat nätverk som kan fungera som dörröppnare vad gäller exjobb/uppsatser och anställningar samt framförallt leda till personlig utveckling som skapar förutsättningar för studenten att fatta medvetna val i sin framtida karriär. 

Nästa omgång startar i september 2021 och pågår till maj 2022. 
Programmet innefattar, förutom enskilda träffar mellan adept och mentor, även gemensamma träffar med föreläsningar, workshops och möjlighet till nätverkande.
Vi strävar efter att försöka matcha adepternas behov och önskemål med mentorns erfarenheter och kunskaper.

Varför ska du bli mentor?

  • I rollen som mentor får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och hjälpa en annan person att utvecklas.
  • Du får möjligheten att bygga nätverk med både studenter och andra mentorer på gemensamma mentorskapsträffar.
  • Du får en insikt i vad som händer på Luleå tekniska universitet och hur utbildningarna ser ut.
  • Du får en bra möjlighet för rekrytering till det egna företaget.
  • Du får en chans att reflektera över dina egna mål och ambitioner, genom ömsesidiga diskussioner kring personlig och professionell utveckling.

Vad förväntas av dig som mentor?

  • Du förväntas träffa din adept vid 6 tillfällen under programmets gång och gärna medverka på de gemensamma träffarna. Resor till träffarna kandu behöva stå för om du inte bor i regionen. 
  • Adepten är den drivande parten men till er hjälp för träffarna finns ett programupplägg med olika teman och reflektionsfrågor.
  • Du uppmuntrar, stöttar och agerar bollplank till din adept. Du förväntas inte ha alla svaren, men du kan hjälpa din adept att se sin situation ur flera synvinklar. 
  • Bjud gärna med din adept till din arbetsplats, på ett arbetsmöte eller något annat i din verksamhet.

Har du frågor kring programmets upplägg eller andra funderingar tveka inte att kontakta oss.

 

Projektledare Mentorskapsprogrammet

Maria Wallander

Maria Wallander, Projektledare

Telefon: 0920-493917
Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd
Susanne Sundström

Susanne Sundström, Projektledare

Telefon: 0920-492422
Organisation: Student, Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd