Hoppa till innehållet
studenter
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbeten

Ett examensarbete görs som slutarbete på en utbildning och resultatet presenteras ofta i rapportform. Förutom att ge förslag på lösningar till ett konkret problem kan studenten bidra med nya idéer och perspektiv som kan användas i verksamheten. Att samarbeta med en student är också ett effektivt sätt att rekrytera högutbildade medarbetare.

Du kan se aktuella ex-jobb eller lägg upp en annons för ex-jobb kostnadsfritt i Annonsportalen.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren formulerar en frågeställning eller en utmaning tillsammans med Samverkanskoordinatorn och relevant ämnesföreträdare. Detta görs för att studentens arbetsuppgift ska leva upp till de akademiska krav som finns för ett examensarbete. Uppdragsgivaren måste utse en handledare som under arbetets gång har en löpande dialog med studenten. Handledaren svarar på studentens frågor och ger återkoppling på resultatet. Studenten har även en handledare på universitetet som följer och stödjer arbetet.

Hur lång tid tar det?

Längden på examensarbeten varierar men omfattar 10-20 veckors arbete beroende på utbildningsprogram.

Vad kostar det?

Examensarbetet är en del av studierna och det finns inga krav på att det ska ske med ersättning men för vissa utbildningar är det kutym att ersätta studenten för dennes arbete. Ersättning, lön eller arvode är en fråga mellan dig och studenten som inte regleras av universitetet.