Hoppa till innehållet

Innovationskontoret hjälper dig

Välkommen till Innovationskontoret! Vi på Innovationskontoret hjälper dig som vill inleda samarbete med Luleå tekniska universitet inom forskning och innovation.

Innovationskontoret hjälper dig att träffa nya samarbetspartners och får ditt nätverk att växa. Du kan öka både effektivitet och kompetens i din verksamhet med hjälp av universitetet och stärka både utveckling och innovationskraft.

Innovationskontorets uppdrag är att bidra till ökad tillväxt och utveckling lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom att stödja och möjliggöra samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället. Därför är företag, offentlig verksamhet och andra icke vinstdrivande verksamheter mycket välkomna att kontakta oss för att skapa nya samverkansmöjligheter med forskare från alla olika forskningsdiscipliner som finns på Luleå tekniska universitet.

Innovationskontoret samarbetar nära med LTU Business som är upphandlad leverantör för vissa av våra tjänster. LTU Business är ett av Norrlands största affärsutvecklingsbolag ägs av universitetets holdigbolag – LTU Holding.  Innovationskontoret matchar behov med rätt utförare. Ibland kan både Innovationskontoret och LTU Business vara din samarbetspart i din utvecklingsresa.

Din organisation får tillgång till:

  • Studenter, doktorander och forskare med rätt kompetens.
  • En bred rekryteringsbas av framtida anställda.
  • Nya metoder för verksamhets-, affärs-, produkt- och tjänsteutveckling
  • Uppdragsutbildning
  • Labb och testmiljöer