LTU_Business_javakurs

Introduktion till programmering i textbaserad miljö 5 hp

Publicerad: 14 april 2020

Kursen ger dig kunskaper i programmering i textbaserade miljöer för att kunna arbeta med programmering i undervisningen. Kursen meriterar dig till 5 högskolepoäng.

Du får lära dig

  • Skapa enklare program i textbaserad miljö
  • Läsa, förså, felsöka, testa och förbättre enklare program
  • Utforma algoritmer för att lösa problem
  • Identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
  • Hur programmering kan introduceras för elever.

Kursen innehåller

Generellt innehåll: introduktion till programmering kopplat till undervisning, programmeringens betydelse för samhället samt etiska perspektiv på programmering.

Programmeringsinnehåll: att skapa program i textbaserad miljö, grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, introduktion till funktioner, hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem, att utifrån moment i kurs- och ämnesplaner använda programmering vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.

Didaktiskt innehåll: didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Kursen genomförs som en kommunförlagd eller campusförlagd kurs på kvartsfart med 2-4 fysiska träffar. Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och laborationer.

 

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: LTU Business AB, Extern