Hoppa till innehållet
Anna Huuva Försvarsmakten
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Det livslånga lärandet lyfter både individen och organisationen

Publicerad: 30 september 2019

LTU Professional Education är Luleå tekniska universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma, s.k. uppdragsutbildning. Utbildningarna genomförs på uppdrag av företag eller organisationer och kan vara enstaka dagar till flera terminer. De ges som både öppna kurser och som skräddarsydda utbildningsprogram. Målet är att förse näringsliv och myndigheter med spetskunskap från akademin. Bland de första uppdragsgivarna är Försvarsmakten.

"Att bli student igen har fungerat väldigt bra tack vare en engagerad professor, lektor och trevliga studiekamrater”

Anna Huuva, kapten vid Försvarsmaktens Helikopterflottilj, var en av deltagarna.
- Jag har en plan för hur jag vill utbilda mig vidare och nu var det dags. Att bli student igen var jag så klart lite fundersam kring, men det har fungerat väldigt bra med en engagerad professor, lektor och trevliga studiekamrater säger Anna Huuva.

”Samarbetet av stort värde för Försvarsmaktens strategiska utveckling”

Luleå tekniska universitet är ett av fyra lärosäten som fått i uppdrag av Försvarsmakten att genomföra denna utbildning.
- Att jobba nära Luleå tekniska universitet som är en av landets ledande akademiska institutioner har ett stort värde för Försvarsmaktens strategiska kompetensutveckling, säger Rickard Åström, överstelöjtnant och chef för utbildningssektionen vid produktionsledningen i Försvarsmaktens högkvarter (HKV).

Det livslånga lärandet lyfter både individ och organisation

- Att jobba med det livslånga lärandet är viktigt såväl för individens som verksamhetens utveckling. Ofta har deltagarna mycket praktisk erfarenhet, vilket vi tar med i beaktning när vi utformar vidareutbildningar åt företag och organisationer säger Monika Kurkkio, universitetslektor i redovisning och styrning, prisbelönt lärare och en i lärarteamet som undervisat för Försvarsmakten.

Med LTU Professional Education paketerar Luleå tekniska universitet världsledande kunskap i uppdragsutbildningar för näringsliv och offentlig sektor.

- Vi ser en stark drivkraft hos många uppdragsgivare och partners i offentlig och privat sektor att investera i vidareutbildning av sin personal. Det livslånga lärandet är en strategisk fråga för dem, men också för oss. Som ett av landets ledande universitet har vi en väldigt tydlig roll att spela i ett bredare samhällssammanhang, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet.