Hoppa till innehållet
Entreprenadjuridik.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Entreprenadjuridik

Publicerad: 21 december 2020

Få insikt om hur god planering i rättsliga frågor leder till stora vinster och välmående inom entreprenadbranschen.

Om kursen

Det finns ingen annan bransch där juridiska frågor om ansvar och risk är så sammanflätade med pris som i entreprenadbranschen. Under kursen kommer vi att följa en entreprenad från projektering och upphandling till bygg- och garantiperioden. God planering i rättsliga frågor leder till stora vinster och välmående i såväl projekt som företag. Inom entreprenadjuridiken används ett omfattande standardavtalssystem med exempel som ABM, AB 04, ABT 06, ABK med flera dokument. Dessa villkor kommer att analyseras och ses i sitt sammanhang vid upphandlingar och konfliktlösningar. Försäkringslösningar är ett viktigt moment av entreprenader och kommer att belysas genom genomgång av försäkringsvillkor och hanterande av skadefall.

Upplägg

Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna samt en orientering i juridisk problemlösningsmetod.

Därefter behandlas följande rättsområden:
• Entreprenadrättsliga bestämmelser som reglerar juridiska relationer mellan beställare, entreprenör, underentreprenör, leverantör, konsulter, besiktningsförrättare och andra aktörer inom byggmarknaden
• Avtalsrätt
• Standardavtalsrätt
• Offentlig upphandling
• Fördjupning i entreprenadrättsliga ansvarsfrågor
• Miljöansvar i olika former
• Konsumententreprenader och konsumenttjänstlagen

Kursen omfattar totalt 12 träffar uppdelade på 9 digitala träffar á tre timmar samt 3 halvdagsträffar  på campus. De digitala träffarna  genomförs via zoom. 

Examination sker via grupptentamen, seminarier samt upprättande av skriftligt PM. Efter godkänd examination och 80 % närvaro vid kurstillfällena finns det möjlighet att ansöka om att få 7,5 högskolepoäng. 

Lärare 

Urban Keskitalo har lång erfarenhet av olika ledande uppdrag i byggbranschen bl.a som chef för olika regioner inom Peab. Urban har en omfattande utbildning på universitetsnivå i Juridik och ekonomi. Urban har även under lång tid undervisat i entreprenadjuridik vid Luleå tekniska universitet.

Pär Sunden är utbildad jurist och har mer än tjugo års erfarenhet av undervisning i juridik på universitetsnivå. Pär är av Luleå Studentkår utsedd till årets lärare vid Luleå tekniska universitet. Pär har stor vana att undervisa både små och stora grupper i olika juridiska frågor.  

För mer information kontakta

Lisa Mujagic

Lisa Mujagic,

Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd