Hoppa till innehållet

”Jag flyttar upp direkt om jag får jobb efter studierna”

Publicerad: 26 februari 2021

Den uppdragsutbildning i drift och underhållsteknik för utlandsfödda ingenjörer som Luleå tekniska universitet tagit fram i samverkan med Arbetsförmedlingen och Northvolt har nu startat.

Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning har ökat sina möjligheter till anställning vid Northvolts nya batteriproduktionsfabrik i Bergsbyn utanför Skellefteå. Arbetsmarknadsutbildningen ingår i ett så kallat snabbspår som syftar till att korta vägen till arbete för nyanlända och utrikesfödda med kompetens inom bristyrken.

– Uppdragsutbildningen i drift och underhållsteknik är ett bra exempel på hur olika aktörer kan jobba tillsammans för att lösa kompetensförsörjningsfrågan i norra Sverige. Det är också viktigt att olika utbildningsanordnare närmar sig varandra och tar ett gemensamt ansvar för att underlätta för individer att kompetensutveckla sig, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet. 

Flyttar upp för snö och jobb

En av ingenjörerna som hoppas på en anställning hos Northvolt efter avslutad utbildning är Hicham Baammi, som flyttade från Spanien till Nyköping för ett år sedan. Han har en bakgrund som civilingenjör i maskinteknik och är en av 38 personer som deltar i den sex månader långa distansutbildningen.
– Får jag chansen till ett jobb hos Northvolt flyttar jag upp direkt! Dessutom älskar jag snön och årstidernas växlingar – norra Sverige passar mig perfekt, säger Hicham och tillägger att möjligheten att få vara med från ett tidigt skede i ett företag som Northvolt vore otroligt utvecklande.

”Dialogen med lärarna är det mest inspirerande”

Att återgå till skolbänken efter några år som mekanik- och processingenjör i Spanien beskriver han som en positiv upplevelse.
– Det svenska utbildningssystemet är underbart, ärligt talat – verkligen fantastiskt! Man tar hänsyn till och möter varje enskild student utifrån dess förmåga, säger Hicham som tycker att undervisningen sker på ett inspirerande sätt.
– Framförallt uppskattar jag dialogen med lärarna där vi tillsammans utvecklar resonemang som kan lösa komplexa uppgifter. Det sätter igång tankeverksamheten. Vi får praktisk kunskap som efterfrågas av arbetsmarknaden. 

Motiverad till fortsatta studier

En stundtals krävande utbildning till trots så har studierna givit mersmak.
– Tillsammans med mina lärare har jag undersökt möjligheten att bygga på utbildningen och ta en masterexamen i underhållsteknik. Diskussioner pågår och det hela är inte löst än men förutsatt att det går att kombinera fortsatta distansstudier med framtida arbete vill jag verkligen fortsätta studera, säger Hicham som också hoppas kunna besöka Luleå tekniska universitet på plats när pandemin är över.

Trots distansstudier och långa avstånd har en sammansvetsad grupp studenter formats. Tillsammans hjälper de varandra med studierna och det nya livet i Sverige.
– Jag har lärt känna människor från hela världen med olika sorters bakgrund och bara det i sig är väldigt givande för mig, säger Hicham.

Effektiv samverkan för livslångt lärande

Det livslånga lärandet har en strategiskt viktig funktion för arbetsmarknaden och stärker både individ och samhälle, menar Ivan Cvitic, utredare och samordnare för snabbspåret vid Arbetsförmedlingen. 
– Den här typen av utbildning bidrar dels till att rusta arbetssökande och stärka deras position men är också ett sätt att säkra kompetensförsörjningen utifrån det behov som finns, till exempel vid en så stor etablering som Northvolt, säger Ivan Cvitic, och tillägger att bedömningen är att mer än 3 000 personer inom olika ykesroller behöver anställas vid Northvolt under de kommande fyra åren.

Arbetsförmedlingen är nöjd med hur utbildningen utformats och gensvaret från studenterna. 
– Samarbetet har fungerat otroligt bra och vi är glada att få samverka med ett högkvalitativt universitet. Vi har fört goda dialoger som bidragit till en effektiv process från initial kontakt till kursstart. Resultatet är en utbildning som är anpassad helt i linje med vårt uppdrag och med ett innehåll som passar Northvolts behov, säger Ivan Cvitic.

Universitetet nyckelroll för kompetensförsörjning

– Vi är mycket glada över den positiva respons som studenter och samverkanspartners ger utbildningen och hela vårat lärosäte. Med de rekordstora investeringar som norra Sverige står inför under de kommande åren har vi som universitet en viktig roll i att säkra behovet av efterfrågad kompetens, säger Pernilla Tingvall, samverkansstrateg och projektledare för LTU Professional Education, universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma.