Hoppa till innehållet
onlineutbildning

Kostnadsfria digitala kurser för besöksnäringen

Publicerad: 17 juni 2020

Luleå tekniska universitet ska utveckla nya nätbaserade distanskurser – så kallade MOOC-kurser – för restaurang- och besöksnäringen, som drabbats hårt av den rådande pandemin. Det ändrade läget på arbetsmarknaden till följd av coronakrisen gör att fler kan behöva stärka upp sin kompetens inom specifika områden genom kortare onlinekurser.

Regeringen går in med extra stöd till universitet och högskolor som ska stärka sin distansundervisning och erbjuda mer öppen nätbaserad utbildning i syfte att lindra coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknaden. Av Sveriges lärosäten tilldelas Luleå tekniska universitet den största summan medel, totalt fem miljoner kronor, för utveckling av öppna nätbaserade MOOC-kurser.

Syftet är att stärka enskilda individers attraktionskraft på arbetsmarknaden.
– Personer i hotell-, turism- och restaurangbranschen som permitterats, varslats eller sagts upp från sina arbeten är en tydlig grupp vi på Luleå tekniska universitet inriktar oss på när det gäller MOOC-kurserna, säger Viktoria Mattsson, chef för samverkan, externfinansiering och innovation som ansvarar för att samordna arbetet med att ta fram de digitala kurserna.

Startar hösten 2020

De nätbaserade kurserna produceras och lanseras under hösten 2020 via LTU Professional Education, universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma.
– Kurserna motsvarar 1-3 högskolepoäng och ungefär två veckors studier inom ett antal olika ämnesområden som ekonomi, marknadsföring, digitalisering och entreprenörskap. Kurserna kommer att vara öppna för deltagare från hela landet, berättar Viktoria Mattsson.

Att erbjuda MOOC-kurser är en viktig del i Luleå tekniska universitets målsättning att vara det ledande universitetet inom livslångt lärande.
– Genom att erbjuda kortare, digitala kurser bidrar Luleå tekniska universitet till att förse näringslivet med spetskompetens. Eftersom utbildningarna genomförs helt digitalt kan vi erbjuda ett kunskaps- och kompetenslyft till personer knutna till hotell-, turism- och restaurangbranschen över hela landet. Med satsningen vill vi stärka branscherna, men också skapa ett intresse hos individerna till studier och visa dem att de klarar detta, säger rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn vid Luleå tekniska universitet.

Marita Holst

Marita Holst, Enhetschef

Telefon: 0920-492289
Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd
Pernilla Tingvall

Pernilla Tingvall, Projektledare

Telefon: 0920-491920
Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd

I media:

Taggar