Hoppa till innehållet

Uppdragsutbildningar stöttar Bolagsverkets digitalisering

Publicerad: 16 december 2021

2020 tecknade Bolagsverket ett avtal med Luleå tekniska universitet om uppdragsutbildning inom IT för sina verksamhetsutvecklare. En av dem som dragit nytta av samarbetet är Nina Brede.

– Att känna att man hänger med ger arbetsglädje. Lärandet är livslångt, ska man vara relevant hela yrkeslivet behöver man förse sig med ny och aktuell kompetens.

Bolagsverket finns i Sundsvall och har drygt 600 anställda. Alla svenska aktiebolag ska årligen skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket och under 2020 tog myndigheten emot nästan 600 000 årsredovisningar – motsvarande elva kaknästorn på höjden i pappersark.

Årsredovisningarna hanteras även av bland andra Skatteverket och Bokföringsnämnden. För att underlätta hanteringen för företag, informationsförmedlare som exempelvis kreditupplysningsföretag och myndigheter digitaliseras årsredovisningarna. Det är ett tidskrävande arbete eftersom majoriteten fortfarande skickas in i pappersform. Varje årsredovisning måste i de fallen skannas och data digitaliseras genom en manuell transkribering.

Digitalisering för ökad effektivitet och service

2016 fick Bolagsverket ett uppdrag från regeringen att digitalisera processen för inlämning och hantering av årsredovisningarna. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt: Under 2020 lämnade en sjättedel av företagen in sina årsredovisningar i digital form, medan årets andel ser ut att växa till närmare en tredjedel av det totala antalet.

Nina Brede är verksamhetsutvecklare på Bolagsverkets digitaliserings- och innovationsavdelning. Hon arbetar med att utveckla myndighetens digitala tjänster:

– Vi försöker få bort de manuella hacken i en digital värld. Vi vill hela tiden höja vår servicenivå gentemot företagen och de intressenter och aktörer som behöver tillgång till företagsuppgifter, säger hon.

Satsar på kompetenshöjande uppdragsutbildning

Bolagsverket hade sedan tidigare positiva erfarenheter av uppdragsutbildning. Under 2020 tog de kontakt med Luleå tekniska universitet för att förhandla om ett nytt avtal för uppdragsutbildning för sina cirka 50 verksamhetsutvecklare. Våren 2021 gick de sina första kurser.

– Bolagsverket var intresserade av flera kurser i vårt kandidatprogram i digital tjänsteutveckling. Jag skräddarsydde ett utbildningspaket där de deltar på distans i ordinarie kurser tillsammans med våra studenter, berättar Mari Runardotter, biträdande professor i informationssystem och ansvarig för Bolagsverkets uppdragsutbildning vid Luleå tekniska universitet.

– Just nu går jag kursen Affärer och digitalt entreprenörskap, och ska senare läsa Strategisk tjänstedesign och Verksamhetsutveckling med hjälp av IT, berättar Nina Brede, och fortsätter: Det är kundperspektivet som lockar mig. Att kunna förstå kundernas drivkrafter och hur vi kan tillmötesgå dem med hjälp av digitala komponenters möjligheter.

Ny kunskap, inspiration och energi

– När jag går kursen blir jag otroligt inspirerad. En stor eloge till studenterna – i grupparbetena lär jag mig fantastiskt mycket. Det blir en extra dimension utöver kursinnehållet. Studenterna är de framtida företagarna och Sverige behöver fler företagare för att vi ska få en bra framtid. Det är de jag jobbar för på Bolagsverket. Det är de vi ska satsa på. Studenterna ger mig väldigt mycket energi och inspiration, berättar Nina.

– De kunskaper vi förmedlar hjälper Bolagsverket att nå sina mål. Fokus är på användarna och deras behov, och hur digital teknik möjliggör bättre tjänster och service, förklarar Mari.

– Jag har fått bekräftat att det vi gör är rätt, att vara ute och prata med målgrupperna för att förstå deras behov. Jag har också fått insikt i vad vi inte kan själva men som andra aktörer kan hjälpa oss med. Utbildningen har på det sättet inspirerat till att förstärka vissa samarbeten, säger Nina.

– Man måste förstå utvecklingen och hänga med för att vara relevant. Vi som är en statlig myndighet som ska hjälpa företag och i princip har lite monopol på vissa delar måste leva upp till ännu högre krav. Vi måste kunna möta de nya unga företagarna som är vana att vara helt digitala.

En win win win-situation

Nina Brede menar att uppdragsutbildningen gynnar alla inblandade parter.

– Min arbetsgivare, jag själv och Luleå tekniska universitet vinner på det här. För mig är det extra roligt med en universitetsstämpel. Jag vet att utbildningarna är kvalitetssäkrade och har hög status. Att känna att man hänger med ger arbetsglädje, säger hon.

Mari Runardotter håller med om att det är en lyckad samarbetsform:

– Som lärare ser jag liknande positiva effekter i all vår uppdragsutbildning. Mötet mellan unga studenter och yrkesverksamma är berikande. Erfarna personer som Nina bidrar med konkreta utmaningar till våra case och diskussioner, samtidigt som de får ny input och tankar de kan ta med sig till sina verksamheter.

Livslångt lärande

Den allt snabbare samhällsutvecklingen ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling, menar Nina Brede.

– Jag skulle kunna tänka mig att gå en ny kurs varje vinter. När man har gått en kurs vill man hinna tillämpa det man lärt sig. Då inser man vad man saknar och kan gå kompletterande kurser. Lärandet är livslångt i det här, ska man vara relevant hela yrkeslivet behöver man förse sig med ny och aktuell kompetens. Jag pratar om real time data, och det är nästan så på kunskapssidan nu också. Du måste omvärldsbevaka. Utan spaning, ingen aning, avslutar hon.