Hoppa till innehållet
MOOC

Vad är LTU Professional Education?

Luleå tekniska universitet erbjuder dig och din organisation kompetenshöjande utbildningar genom LTU Professional Education. Väx med oss och möt framtiden med de senaste kunskaperna och färdigheterna.

I dagens kunskapssamhälle är långsiktig och strategisk kompetensförsörjning avgörande för din organisations välmående och konkurrenskraft. Med LTU Professional Educations vidareutbildningar får du unika förutsättningar till utveckling. Låt Luleå tekniska universitet kvalitetssäkra din personals kompetensutveckling samtidigt som du ökar din attraktionskraft som arbetsgivare.

LTU Professional Education är universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma, s.k. uppdragsutbildning. Utbildningar genomförs på uppdrag av företag eller organisationer och är avgiftsbelagd.