Hoppa till innehållet
LTU_professional_education
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vad är LTU Professional Education?

Med LTU Professional Education får du tillgång till forskning i världsklass och de bästa lärarna vid Luleå tekniska universitet.

I dagens kunskapssamhälle är långsiktig och strategisk kompetensförsörjning avgörande för din organisations välmående och konkurrenskraft. Med LTU Professional Educations vidareutbildningar får du unika förutsättningar till utveckling. Låt Luleå tekniska universitet kvalitetssäkra din personals kompetensutveckling samtidigt som du ökar din attraktionskraft som arbetsgivare.

Att erbjuda uppdragsutbildning är universitetets roll i det livslånga lärandet med syfte att öka organisationers effektivitet, förmedla ny kunskap och ge utökat nätverk till deltagare. LTU Professional Education är en naturlig partner för din organisations kompetens- och karriärutveckling!

Fakta 

LTU Professional Education är universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma, s.k. uppdragsutbildning. Utbildningar genomförs på uppdrag av företag eller organisationer och är avgiftsbelagd. Målet är att förse näringsliv och myndigheter med spetskunskap från akademin.

Uppdragsutbildning ges som både öppna kurser och som skräddarsydda utbildningsprogram.

Utbildningsformerna varierar -  lektioner kan ges i lektionssal, hos uppdragsgivaren, på distans eller helt digitalt.

Utbildningen kan också variera i längd, från en dag till flera terminer.
 
En uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng. 

Målgruppen är yrkesverksamma som har en arbetsgivare som ser vikten av att investera i kompetensutveckling.