Hoppa till innehållet
Snabbspår_drift_underhåll
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Uppdragsutbildning för utrikesfödda ingenjörer

Publicerad: 2 september 2020

Luleå tekniska universitet har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Northvolt tagit fram en uppdragsutbildning i drift och underhållsteknik för utrikesfödda ingenjörer. Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning har ökat sina möjligheter till anställning vid Northvolts nya batteriproduktionsfabrik i Bergsbyn utanför Skellefteå.

Northvolt bygger nu Europas första inhemska gigafabrik för produktion och återvinning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Den första delen av Northvolts fabrik förväntas starta produktionen under 2021 och man planerar att börja återvinna batterier 2022. När den första delen står klar ska den årligen producera batterier till uppemot 300 000 elbilar. Fram till år 2025 beräknar Northvolt anställa cirka 3 000 personer med olika roller och kompetenser. En av de kompetenser som särskilt behövs är specialister på underhåll. 

Distansutbildning på engelska

På uppdrag av Arbetsförmedlingen startar därför Luleå tekniska universitet en utbildning som ges utifrån snabbspårsmetoden för högskole- och civilingenjörer utan eller med begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv. Efter avslutad utbildning har deltagarna kompetens att arbeta som underhållsingenjör eller underhållsspecialist och kan leda till anställning hos Northvolt eller dess underentreprenörer. Utbildningen genomförs på engelska då det är Northvolts primära koncernspråk. Eftersom deltagarna kommer från hela landet ges utbildningen på distans. 

– Den övergripande målsättningen är att deltagarna efter genomförd utbildning ska bli attraktiva för anställning inom yrket på den svenska arbetsmarknaden och en eventuell framtida position hos Northvolt, säger Eeva Vestlund, chef på avdelningen samordning och uppföljning, arbetsgivare på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Start i december

Utbildningen startar i december 2020 och genomförs under 26 veckor. Möjlighet finns till en förberedande utbildning, Korta vägen, för de deltagare som behöver förbättra sina kunskaper i engelska. Luleå tekniska universitet har examensrätt för ämnet och kan därigenom utfärda högskolepoäng för de deltagare som genomgått utbildningen och examinerats med godkänt resultat. 

– Vi är mycket glada att bidra till regionens kompetensbehov genom att skräddarsy en behovsanpassad uppdragsutbildning. På Luleå tekniska universitet har vi lång erfarenhet av uppdragsutbildning och Northvolt är en viktig partner för universitetet, säger Viktoria Mattsson, chef för samverkan, externfinansiering och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Innehåll

Utbildningen består av fyra kursmoduler á sammanlagt 30 högskolepoäng och genomförs via föreläsningar, seminarier, laborationer, projekt- och gruppuppgifter samt studiebesök:

  • Introduktion till drift och underhållsteknik 
  • Underhållsstrategier
  • Livscykelkostnadsanalys (LCC) 
  • Tillståndsbaserat underhåll  

Kontakt LTU Professional Education

Pernilla Tingvall

Pernilla Tingvall, Projektledare

Telefon: 0920-491920
Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd

Kontakt Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Phillip Tretten

Phillip Tretten, Biträdande professor, Excellent lärare

Telefon: 0920-492855
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Taggar