Hoppa till innehållet
Uppdragsutbildning i elkraftteknik och energiteknik

Uppdragsutbildningar möter elbranschens kompetensbehov

Publicerad: 14 april 2021

Det goda samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Arbetsförmedlingen inom uppdragsutbildningar för utrikesfödda ingenjörer utökas. Utbildningsutbudet kompletteras med två nya snabbspår inom elkraft- och energiteknik som ska möta branschens behov av rätt kompetens.

Det råder en stor efterfrågan på ingenjörer inom energisektorn, inte minst med anledning av en omfattande elektrifiering och den pågående omställningen mot ett fossilfritt samhälle. På uppdrag av Arbetsförmedlingen startar därför Luleå tekniska universitet två nya distansutbildningar som ges utifrån snabbspårsmetoden för högskole- och civilingenjörer utan eller med begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv.

– Målet är att bidra med strategisk kompetensförsörjning som stärker både individen och samhället. Snabbspåren ger personer som med utländsk utbildning möjlighet att komplettera och erhålla viktig och specifik kompetens som är efterfrågad på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom bidrar utbildningarna med en pusselbit i den stora samhällsomställningen, säger Ivan Cvitic, utredare och samordnare för snabbspåret vid Arbetsförmedlingen.

Välkomnas av branschen

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan några år kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Tillsammans med branschorganisationerna har några yrkesinriktningar med stort kompetensbehov identifierats.
– Från branschföreningens sida ser man mycket positivt på samverkan kring kompetensförsörjning generellt och för att specifika insatser ska vara framgångsrika är det ofta nödvändigt att samarbeta för att få ett bra utfall, säger Elin Fellers, projektkoordinator vid Energiföretagen Sverige.

Startar hösten 2021

Utbildningarna genomförs på distans med start under hösten 2021 och består av fyra kursmoduler á sammanlagt 30 högskolepoäng. De genomförs via föreläsningar, seminarier, laborationer, projekt- och gruppuppgifter samt studiebesök.
– Vi är stolta över Arbetsförmedlingens förtroende för universitetet som leverantör av uppdragsutbildningar och ser fram emot uppstarten, säger Erik Elfgren universitetslektor i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Det är första gången som ämnena elkraft- och energiteknik utformar en uppdragsutbildning till den här målgruppen, därför har tidigare samarbeten mellan Arbetsförmedlingen och Luleå tekniska universitet underlättat processen.
– Via Phillip Tretten, huvudutbildningsledare för drift- och underhållsteknik som tidigare tagit fram ett snabbspår har vi generöst fått ta del av kontakter, erfarenheter och inspiration vilket vi såklart uppskattar, säger Erik Elfgren.

Nyckelroll i kompetensförsörjning

LTU Professional Education, universitetets organisation för vidareutbildning av yrkesverksamma har en nyckelroll i att säkerställa kompetensförsörjning och individers livslånga lärande.
– Det lyckade samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Arbetsförmedlingen visar på hur viktigt det är att olika aktörer samverkar för att Sverige ska klara de kompetensbehov som finns och samtidigt kunna erbjuda personer bra möjligheter till ett livslångt lärande. Därför är det positivt att vi nu kan utöka detta samarbete med två nya kurser inom elkraft- och energiteknik, två områden som är otroligt viktiga för den gröna omställningen och för de företagsetableringar som sker i norra Sverige, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Kontaktperson LTU Professional Education

Pernilla Tingvall

Pernilla Tingvall, Projektledare

Telefon: 0920-491920
Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd