Hoppa till innehållet
LTU_Business_Industriell_Strömningslära

Industriell strömningsmekanik

Publicerad: 19 maj 2021

Flöden i rörsystem är vanligt förekommande i en mängd industriella tillämpningar. Vi ger dig grundläggande kunskaper i ämnet.

Kursinnehåll

Rörströmning med speciellt fokus på dimensionering av rörsystem innehållande pumpar, ventiler och geometriska förändringar såsom böjar och övergångar.  

Förväntade lärandemål

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att

  • Vara förtrogen med beräkningar av tryckförluster i rörsystem och hur dessa kan minimeras
  • Kunna dimensionera rörsystem med tillhörande pump utifrån givna förutsättningar i form av erforderligt flöde
  • Kunna dimensionera ventiler för användning i rörsystem i enlighet med gällande europeiska standarder

Kursupplägg

Kursen ges huvudsakligen digitalt genom lärandehanteringssystemet Canvas. I Canvas finns följande kursmaterial tillgängligt

  • Ett kompendium där den underliggande teorin presenteras
  • Tre inspelade föreläsningar
  • En problemsamling med teoretiska uppgifter som möjliggör för studenterna att testa sin förståelse av de i kursen ingående momenten

I tillägg till det digitala materialet i Canvas kommer även en räkneövning hållas via Teams där deltagarna kan ställa frågor.

Som en del av kursens examination ingår inlämning av teoretiska beräkningar. Beräkningarna täcker dels uppgifter från problemsamlingen samt att de fungerar som underlag till den laborativa delen (se nedan).

Avslutningsvis kommer en laboration äga rum på LTU där studenten deltar fysiskt. Laborationen är uppdelad på två moment:

  • Rörströmning – experimentell undersökning av tryckförluster i rörsystem
  • Pumpkarakteristik – experimentell undersökning av en pumps prestanda

Efter genomförd kurs får deltagaren ett intyg.

Ansvariga lärare

Joel Sundström

Joel Sundström, Universitetslektor

Telefon: 0920-491627
Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se