Hoppa till innehållet
Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare

Publicerad: 15 mars 2022

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som skolledare inom skolväsendet. Fortbildningen utforskar såväl praktiska som teoretiska aspekter av rektors pedagogiska och organisatoriska ledarskap och fokuserar på rektors förmåga att analysera, leda och utveckla sin verksamhet i relation till hållbar utveckling.

Om kursen

Du får bland annat möjlighet att träna din förmåga att kartlägga och kritiskt granska utbildningsverksamhet avseende lärande för hållbar utveckling men även att reflektera kring och kritiskt granska ditt eget ledarskap, dina normer och värden rörande hållbar utveckling, likväl som din egen verksamhetsutveckling, för att trovärdigt kunna leda lärande för hållbar utveckling.

I utbildningen får du också fördjupa din kunskap om viktiga didaktiska förhållningssätt vilka är framgångsrika för att uppnå god förståelse för hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv. Utöver inspirerande och problematiserande föreläsningar och gruppdiskussioner får du chans till erfarenhetsutbyte och nätverkande i grupper. Du kommer även att möta forskare från LTU och gästföreläsare från bland annat Globala skolan.

Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för ett lärande och erfarenhetsutbyte kring att leda lärande för hållbar utveckling vilket innebär att:

  • stödja långsiktig förändringsledning så att arbetet med Lärande för hållbar utveckling genomsyrar hela verksamheten.
  • stödja utveckling av verksamhetens organisation och processer för att möjliggöra samarbete och delaktighet i arbetet med hållbar utveckling.
  •  förskolor och skolor att kunna stimulera barn och elevers delaktighet i undervisningen för en hållbar utveckling.

 

Kursledare och lärare

Maria Svensson, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-491430
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Examinator och lärare

Gunnar Jonsson

Gunnar Jonsson, Biträdande professor

Telefon: 0920-491532
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik