Hoppa till innehållet
Materialutmattning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Materialutmattning

Publicerad: 22 december 2020

Vad får ett material, en komponent eller ett system att gå sönder och vad kan vi göra åt det?

Materialutmattning är det vanligaste felet i mekanisk utrustning. Belastningar som vibrationer, tryck, temperatur, vattenvågor och vindbelastningar kan orsaka utmattning.

Lär dig att analysera och fatta beslut om materialutmattning för att ge önskad livslängd för dina produkter eller processer.

Du får lära dig:

I den här kursen lär du dig principerna bakom materialutmattning och får kunskap om hur du använder skaderegler och analyserar stresscykler i olika komponenter och fall. Du kommer också att lära dig hur geometrisk design påverkar livslängden på utmattning och särskilt hur förbättrad design ökar komponenternas livslängd.

Få erfarenhet av svetsdesign och val av efterbehandlingsmetoder för bästa resultat och utmattningslivslängd, samt erfarenhet av hur man utför tester och utvärderar testdata.

  • Förstå de underliggande teorierna för de metoder som används för dimensionering
  • Förstå mekanismerna för sprickbildning och utmattning
  • Förstå rolldimensionering och design på trötthetsliv
  • Kunna uppskatta utmattningslivslängden i ett antal fall.

Kursens upplägg

  1. Introduktion till materialutmattning
  2. Design med avseende på utmattning
  3. Utmattning i svetsar
  4. Skaderegel och analys av stresscykler
  5. Laboration och undersökning


Kursen passar dig som
Den primära målgruppen är ingenjörer och tekniker som arbetar på industriföretag med forskning och utveckling inklusive laboratorier för att testa materialutmattning. Kursen skulle också gynna doktorander inom mekanik, teknisk design och materialteknik etc. som är intresserade av att lära sig att utvärdera komponenter och system med avseende på materialutmattning.

Kursen kommer att vara av intresse för dem som vill lära sig att få komponenter och system att hålla den önskade livslängden, hur man väljer material och utvärderar designaspekter och ökar sina kunskaper i att utföra utmattningstester och felundersökningar. Dimensionering och design av komponenter och system, efterbehandling av svetsar är en viktig del av kursen. Kursen kommer att vara intressant för laboratorieingenjörer eftersom den täcker metoderna för utmattningstestning och eleven kommer att delta i en virtuell laboratoriesession, utvärdera utmattningsdata och beräkna utmattningsegenskaper.

Efter godkänd examen finns det möjlighet att ansöka om 3 högskolepoäng. 

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se