Hoppa till innehållet
Abstrakt, nätverk, teknik, bakgrund Foto: Pixabay
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stokastiska signaler

Publicerad: 3 januari 2022

Tillämpningar av stokastiska signaler finns inom många områden som t.ex. elektroteknik, signalbehandling, bildbehandling, kommunikationsteknik, reglerteknik, mätsystem, medicin och ekonomi. Denna kurs kommer ge dig en god förståelse för hur du implementerar, utvärderar och analyserar stokastiska signaler.

Om kursen:

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarieuppgift.

Kursinnehåll:

Använda matematiska och statistiska metoder för att behandla slumpmässigt varierande signaler, störningar och brus. Skatta slumpmässiga parametrar, estimera signaler och parametrar ur brus, separera slumpmässigt sammansatta signaler, beräkna skattningsfel, beräkna den statistiska påverkan av linjära tidsinvarianta system på slumpmässiga signaler, utveckla detektorer för signaler i brus, beräkna och skatta det spektrala innehållet i slumpmässiga signaler. Studenterna skall kunna implementera, utvärdera, och analysera ovanstående koncept i Matlab, samt presentera och demonstrera resultaten i skriftliga grupprapporter.

Vid slutet av kursen kommer du kunna:

  • Stokastiska variabler, funktioner av stokastiska variabler, fördelningsfunktioner, täthetsfunktioner
  • Väntevärden och moment, stokastiska vektorer, centrala gränsvärdessatsen
  • Parameterskattning, Maximum Likelihood skattning, linjär skattning
  • Minimum mean squared error (MMSE) estimering, linjär MMSE estimering, statistisk ortogonalitet,
  • Bayesiansk beslutsteori, hyptesprövning och detektering, likelihood ratio test
  • Stokastiska sekvenser, stokastiska processer, stationäritet
  • Autokorrelation, korskorrelation
  • Linjära tidsinvarianta system och svagt stationära sekvenser och processer, filtrering av slumpmässiga signaler
  • Spektraltäthet, vitt brus
  • Ergodicitet, Wiener filter, spektral estimering

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se