Hoppa till innehållet
Bild 1

Tillförlitlighetsteknik: koncept, teorier och tillämpning

Publicerad: 30 mars 2022

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna begrepp, principer och processkunskaper om tillförlitlighetsteknik och ledning. Den överblickar elementen i systemprestandabedömning, beskriver tillförlitlighetsteorierna och deras tillämpningar för att definiera de optimala kraven och dimensioneringen av en robust produkt under design- och utvecklingsfasen.

Du får lära dig

Efter framgångsrik genomgång av kursen kommer du att kunna:

 • Demonstrera en djupgående förståelse för de grundläggande begreppen, principerna och processkunskaperna inom tillförlitlighetsteknik och ledning.
 • Använd lämpliga tillförlitlighetstekniker och metoder för att identifiera och förhindra dominerande fellägen; att eliminera eller minska sannolikheten för att händelsen inträffar till en reducerad kostnad.
 • Utför både parametriska och icke-parametriska tillförlitlighetsmodeller för att analysera fel och testa data för att uppskatta tillförlitligheten hos både nya konstruktioner och befintliga produkter.
 • Utföra tillförlitlighetstillväxtanalys och bedöma förbättringen av en produkts tillförlitlighet på grund av förändringar i produktens design.
 • Designa och planera för ett effektivt tillförlitlighetstest för att avgöra om produkten kommer att uppfylla ett specificerat tillförlitlighetsmål och tid.
 • Bestäm optimala tillförlitlighetsbaserade underhållsstrategier för att uppfylla systemfunktioner
 • Skaffa förståelse om felrapporteringsanalys och system för korrigerande åtgärder
 • Definiera byggstenarna för hantering av tillförlitlighetskrav
 • Få kunskap om grunderna för garantimodellering och hantering.

Arrangemang

Denna kurs består av fyra oberoende moduler enligt följande:

 • Modul 1: Tillförlitlighetsmodellering och förutsägelse
 • Modul 2: Mechanisms of Failure and Associated Physics of Failure Models
 • Modul 3: Reliability Engineering Design Practices
 • Modul 4: Tillförlitlighetstestning

 

Ansvarig lärare

Alireza Ahmadi

Alireza Ahmadi, Professor

Telefon: 0920-493047
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se