Hoppa till innehållet
träteknik 2
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Träteknik 2, trä och fukt

Publicerad: 30 november 2020

Trä är ett hygroskopiskt material vilket betyder att mängden vatten som finns i trä bestäms av det omgivande klimatet.

Om kursen

Kursen är en fortsättning på kursen Trädets konstruktion och anatomi och går mer in på detalj hur relationen mellan trä och fukt ser ut, vilka konsekvenserna fukten har för trä  och hur det påverkar torkprocessen så väl som den torkade varans egenskaper.

Du får lära dig:

  • Fuktig luft - grundläggande begrepp som behövs för att förstå fukt i trä
  • Trä som hygroskopiskt material
  • Hur mycket vatten finns i trä?
  • Vad begreppet fuktkvot betyder och hur man kan mäta fuktinnehåll i trä
  • Vikten av att välja rätt fuktkvot på virket med avseende på hållfasthetsegenskaper, formstabilitet och biologisk nedbrytning
  • Introduktion av virkestorkning. Genomgång av olika typer av industriella virkestorkar och hur man torkar virke effektivt vid sågverken idag.

Kursens upplägg

Kursen omfattar ungefär en arbetsinsats på 40 timmar. Kursinnehållet baseras till stor del på självstudier och är uppdelat i 5 moduler som var och en baseras på inspelade föreläsningar, litteratur, enkla hemlaborationer och övningsuppgifter samt webbaserad examination.
Varje modul avslutas med ett onlinemöte.

Kontakten med lärare sker som återkoppling på inlämnade övningsuppgifter samt vid ett tillfälle för summerande workshop med övriga kursdeltagare samt handledare.

Lärare

Huvudansvarig lärare är Margot Sehlstedt-Persson, biträdande professor i träfysik vid Luleå tekniska universitet. Med drygt 30 års erfarenhet av forskning och undervisning i trämateriallära, beständighet och trätorkning kommer Margot att guida dig genom kursen.

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se