Hoppa till innehållet
programmering
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Avancerad programvaruteknik

Publicerad: 16 december 2021

Genom denna kurs på avancerad nivå kommer du få fördjupade kunskaper inom programvaruutvecklingens många aspekter

Om kursen:

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform sker enligt överenskommelse.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborativt arbete.

Föreläsningar behandlar ämnets teoretiska delar och hålls I klassrum eller per distansundervisningssystem. Förinspelade föreläsningar kan också förekomma.

Kursinnehåll:

Kursen kommer att ha teoretisk tonvikt på valda delar av: Projektplanering och projekthantering, problemanalys, programhantering och inspektion, kod komplexitet, API design, felsökning och testning, paketering, införande hantering och spridning, modellering och strukturering av mjukvara, återanvändning, komponenter, arkitekturer, underhåll och dokumentation. Kursen inkluderar ett antal laborativa moment som skall genomföras i grupp och som utvärderas både genom skriftlig rapport och muntlig presentation.

Vid slutet av kursen kommer du kunna:

 • Visa grundläggande kunskap om beprövade metoder och teorier för ingenjörsmässig programvaruutveckling. 
 • Visa insikt i hur programvara utvecklas inom industrin. 
 • Visa fördjupade kunskaper inom följande områden inom programvaruutveckling: Program hantering och kod komplexitet, Byggnadsstöd och verktyg för programutveckling, API design och modulära strukturer, Modellering med hjälp av mönster, Testning och felsökning, Versionshantering, Dokumentation, Införande och spridning 
 • Visa förmåga att kritiskt och kreativt identifiera, formulera, analysera och utvärdera design och implementation av programvarubaserade system. 
 • Visa förmåga att utifrån begränsad information kritiskt och systematiskt utforma programvarubaserade system genom modellering och med ett entreprenöriellt tankesätt. 
 • Visa förmåga att på ett moget sätt använda verktyg för programutveckling, hantera kod, bygga miljöer och kod lagring. 
 • Visa förmåga att planera, leda och utföra grundläggande uppgifter inom utveckling av programvarubaserade system. 
 • Visa förmåga att utveckla programvarubaserade system utifrån människors behov och förutsättningar inom ramen för samhällets mål för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. 
 • Visa förmåga att genom muntlig och skriftlig redovisning på engelska beskriva ett programvarubaserat system på ett adekvat sätt. 
 • Visa förmåga att bedöma vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter kring utveckling av programvarubaserade system. 
 • Visa insikt i programvaruteknikens möjligheter och begränsningar, främst avseende sociala och ekonomiska aspekter. 
 • Visa förmåga att söka ny kunskap och att fortlöpande utveckla färdigheter med ett entreprenöriellt förhållningssätt (individuellt och genom samarbete med andra).

Ansvarig lärare

Josef Hallberg

Josef Hallberg, Biträdande professor, Meriterad lärare

Telefon: 0920-493177
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se