Hoppa till innehållet
evidensbaserad psykoterapi

Evidensbaserad psykoterapi 45 hp

Publicerad: 16 februari 2022

Det finns ett stort behov av psykoterapeutisk kunskap för att förebygga och behandla psykisk ohälsa i Sverige. Uppdragsutbildningen ger grundläggande teoretiska färdigheter i psykoterapeutisk behandling med inriktning mot evidensbaserad psykoterapi.

Om utbildningen

Deltagaren ges möjligheten att tillägna sig en grundläggande kompetens i att bedriva psykoterapi under handledning förutsatt att deltagaren, på egen hand, kompletterat med egen utbildningspsykoterapi och utbildningshandledning. Utbildningen kan även ses som en bas, vad gäller den teoretiska biten, för att söka till påbyggnadsutbildningen Psykoterapeutprogrammet (90hp) som ligger till grund för utfärdande av psykoterapeutlegitimation. Du som utbildningsdeltagare breddar din kompetens, får förutsättningar att utveckla din karriär och verktyg för att kunna bidra till att lösa en angelägen situation i samhället.

Upplägg

Uppdragsutbildningen ges dagtid på distans över tre terminer. Undervisningen inkluderar självständiga studier i kombination med föreläsningar, seminarier, workshops och gruppövningar. Huvudsakligen sker undervisningen via nätbaserad kommunikation, men även obligatoriska campusträffar ingår. Detta innebär träffar vid tre tillfällen per termin och då två per campusvecka.

Kurslitteratur och resor till campusträffar ingår ej i kursavgiften.

ÖVRIGT

Uppdragsutbildningen garanterar inte behörighet till psykoterapeutprogrammet. Varje enskilt lärosäte bedömer den sökandes grundläggande utbildning vid ansökan. Detta är inte unikt för denna utbildning. Vissa psykoterapiutbildningar ställer även krav på egenterapi.

Då lärosäten har olika förkunskapskrav och gör olika bedömningar är det av stor vikt att du själv säkerställer vilka förutsättningar som gäller för intag till psykoterapeutprogrammet på respektive lärosäte.

För mer information kontakta

Malin Anclair

Malin Anclair, Universitetslektor

Telefon: 0920-493828
Organisation: Psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Har du frågor kontakta:

LTU Professional Education

uppdragsutbildning@ltu.se