Hoppa till innehållet
Omvårdnad vid astma
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Omvårdnad vid astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Publicerad: 17 maj 2021

Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska och som vill få fördjupade kunskaper.

Om kursen

Denna kurs har till syfte att ge dig kunskaper inom omvårdnad vid diagnostik och behandling av astma, allergi och obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt utveckla din förmåga att arbeta utifrån evidensbaserad vård.  

Kursen är indelad i två moment:

1. Förekomst och diagnostik vid astma, allergi och KOL, 6.0 hp
I momentet behandlas astma, allergi och KOL- sjukdomarnas förekomst, frisk- och riskfaktorer för uppkomst och utveckling av sjukdomarna samt möjlighet till prevention. Även immunologiska mekanismer vid allergisjukdom tas upp.

Momentet innefattar även respirationsfysiologi, diagnostik, differentialdiagnostik, samsjuklighet, utredningar, adekvata undersökningar och tester som FEV1/FEV6-mätning, PEF-mätning, dynamisk spirometri samt allergidiagnostik. Även aktuella symtomformulär ses över.

2. Farmakologisk- och icke-farmakologisk behandling vid astma, allergi och KOL, 9.0 hp
I momentet behandlas både farmakologisk och icke-farmakologisk behandling och här ingår även patientutbildning, stöd till egenvård samt personcentrerad vård.

Delmomentet avslutas med ett fördjupningsarbete i form av ett förbättringsarbete eller en mindre litteraturöversikt som även innefattar sökning och granskning av vetenskaplig litteratur.

För mer information kontakta:

Tina Bäckström

Tina Bäckström,

Telefon: 070-2371261
Organisation: Verksamhetsstöd